Ῥίσκο (γιὰ τὴν ἀπώλεια) δημοσίου περιουσίας ἀπὸ τὴν ΕΥΔΑΠ

Πρὶν ἀπὸ ἕναν χρόνο, ἀκριβῶς, ὁ διευθύνων σύμβουλος τῆς ΕΥΔΑΠ, Γιάννης Μπενίσης, ἐδήλωνε:

«Η συμμετοχή της ΕΥΔΑΠ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank προφανώς και δεν αντίκειται στην νομοθεσία ή στο καταστατικό της εταιρείας. Έχουμε ζητήσει σχετική γνωμάτευση από δύο σοβαρές εταιρείες του χώρου. Επιπλέον, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η Attica Bank είναι πλήρως βιώσιμη, επομένως η επένδυση δεν ενέχει ρίσκο. Εξάλλου, η ΕΥΔΑΠ έχει 270 εκατ. ευρώ αποθεματικό στο συρτάρι και μια επένδυση 20 εκατ. ευρώ δεν μπορεί να θεωρηθεί επικίνδυνη κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Πήραμε την απόφαση να επενδύσουμε στρατηγικά σε μια τράπεζα η οποία στηρίζεται από όλο τον παραγωγικό κόσμο της χώρας επειδή θεωρούμε ότι είναι καλή επένδυση, όχι επειδή δεχθήκαμε εντολή από την κυβέρνηση». Συνέχεια

Διαφημίζοντας τὸ νερὸ τῆς …βρύσης!!!

Διαφημίζοντας τὸ νερὸ τῆς ...βρύσης!!!

Εἶναι ἀπίστευτοι οἱ τύποι.

Πρὶν λίγες ἡμέρες ηὔξησαν τὸ κονδῦλι τῆς διαφημιστκῆς δαπάνης τῆς ΕΥΔΑΠ κατὰ 850.000 εὐρῶ καὶ τὸ ἔφθασαν, γιὰ τὸ 2016, στὰ 2,45 ἑκατομμύρια εὑρῶ. Συνέχεια