Δάσος Δαδιᾶς -Ἕνας ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους βιοτόπους τῆς Εὐρώπης!

Δάσος Δαδιᾶς -Ἕνας ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους βιοτόπους τῆς Εὐρώπης!Δάσος Δαδιᾶς -Ἕνας ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους βιοτόπους τῆς Εὐρώπης!

Στὴν περιοχὴ φιλοξενοῦνται τὰ 36 ἀπὸ τὰ 38 εἴδη ἀρπακτικῶν πουλιῶν τῆς Εὐρώπης, μεταξὺ τῶν ὁποίων πολλὰ σπάνια εἴδη, ὅπως ὁ βασιλαετός (Aquila heliaca) καὶ ὁ κραυγαετός (Aquila pomarina). Εἶναι ἀπὸ τὶς μοναδικὲς περιοχὲς τῆς Εὐρώπης στὴν ὁποία συμβιώνουν τόσα διαφορετικὰ εἴδη ἀρπακτικῶν πουλιῶν καὶ ἡ μοναδικὴ ὅπου ταυτόχρονα ἀπαντῶνται τὰ τρία ἀπὸ τὰ τέσσερα διαφορετικὰ εἴδη γυπῶν (μαυρόγυπας, ὄρνιο, Συνέχεια