Δάσος Δαδιᾶς -Ἕνας ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους βιοτόπους τῆς Εὐρώπης!

Δάσος Δαδιᾶς -Ἕνας ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους βιοτόπους τῆς Εὐρώπης!Δάσος Δαδιᾶς -Ἕνας ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους βιοτόπους τῆς Εὐρώπης!

Στὴν περιοχὴ φιλοξενοῦνται τὰ 36 ἀπὸ τὰ 38 εἴδη ἀρπακτικῶν πουλιῶν τῆς Εὐρώπης, μεταξὺ τῶν ὁποίων πολλὰ σπάνια εἴδη, ὅπως ὁ βασιλαετός (Aquila heliaca) καὶ ὁ κραυγαετός (Aquila pomarina). Εἶναι ἀπὸ τὶς μοναδικὲς περιοχὲς τῆς Εὐρώπης στὴν ὁποία συμβιώνουν τόσα διαφορετικὰ εἴδη ἀρπακτικῶν πουλιῶν καὶ ἡ μοναδικὴ ὅπου ταυτόχρονα ἀπαντῶνται τὰ τρία ἀπὸ τὰ τέσσερα διαφορετικὰ εἴδη γυπῶν (μαυρόγυπας, ὄρνιο, ἀσπροπάρης) τῆς Εὐρώπης.

Ὁ μαυρόγυπας (καρτάλι) ἀπαντᾶται σχεδὸν ἀποκλειστικὰ στὴν περιοχὴ αὐτὴ καὶ ἀπειλεῖται ἄμεσα.

Δεῖτε τὴν περιοχὴ στὸν χάρτη –>wikimapia

Θράκη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply