Τέσσερα συνηθισμένα δολοφονικὰ ΟΠΛΑ μίας κουζίνας.

4 Συνηθισμένα δολοφονικά ΟΠΛΑ μιας ΚΟΥΖΙΝΑΣ

1) Φούρνος μικροκυμάτων ( δημιουργεί ελεύθερες ρίζες υπεύθυνες για όλες τις ασθένειες)
2) Ταχυβραστήρας ( Ο τέλειος killer Βιταμινών και Ενζύμων) Συνέχεια

Καρκίνος καὶ φοῦρνος μικροκυμάτων.

ΙΩΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΕ ΒΟΤΑΝΑ.
 +   ΚΑΡΚΙΝΟΣ και ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ.
 

 Ο καρκίνος αναπτύσσεται για πολλά χρόνια, πριν γίνει αναγνωρίσιμος.
 Το ανοσοποιητικό σύστημα, αντιδρά σε μη ισορροπημένη τροφή, η σε παραμορφωμένα μόρια τροφής, ανεβάζοντας τις τιμές αίματος.
 Βάζουμε τα φαγητά, στον φούρνο μικροκυμάτων, σε πιάτα, η πυρέξ, η ειδικά πλαστικά. Συνέχεια

Ἡ ἀποδόμησις τῶν τροφῶν ἀπὸ φούρνους μικροκυμάτων!

Ἕνα ζήτημα ποὺ λίγοι γνωρίζουν διότι ἡ ἐνημέρωσις εἶναι ἀπολύτως περιορισμένη κι ἐλεγχομένη. Ὁ φοῦρνος μικροκυμάτων ἴσως νὰ εἶναι θαυμάσιο ἐργαλεῖο γιὰ ἀνθρώπους ποὺ ἐργάζονται πολλὲς ὥρες. Ἀλλὰ μία σύντομος ματιὰ στὸ παρακάτω ἄρθρο θὰ τοὺς προσφέρη σημαντικὲς πληροφορίες ποὺ ἀγνοοῦν. 

Μία ἀκόμη παράμετρος ποὺ θέτω ὡς έρώτημα:

Γιατί παραλλήλως μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ codex alimentarius  ἐπιβάλλεται ἡ ἀκτινοβολία τῶν φρέσκων (κι ὄχι μόνον) τροφῶν; Ποῦ ἀποσκοποῦν οἱ ἐγκέφαλοι αὐτῆς τῆς τακτικῆς; Τί ἀκριβῶς ἐπιφέρει ἡ ἀκτινοβολία; Μήπως τὴν πλήρη ἀποδόμησι τῶν βιταμινῶν καὶ γενικότερα ὄλων τῶν θρεπτικῶν οὐσιῶν; Μήπως τελικῶς θὰ Συνέχεια