Τέσσερα συνηθισμένα δολοφονικὰ ΟΠΛΑ μίας κουζίνας.

4 Συνηθισμένα δολοφονικά ΟΠΛΑ μιας ΚΟΥΖΙΝΑΣ

1) Φούρνος μικροκυμάτων ( δημιουργεί ελεύθερες ρίζες υπεύθυνες για όλες τις ασθένειες)
2) Ταχυβραστήρας ( Ο τέλειος killer Βιταμινών και Ενζύμων)
3) Φυτίνη ( Υδρογονωμένα λιπαρά οξέα φούλ σε τρανσεξουαλ λιπαρά υπεύθυνα για τις καρδιοπάθειες)
4) Σπορέλαια πάσης φύσεως (πλήν ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ) , τιγκα στα ω6 που σε συνάρτηση με την έλλειψη σε ω3 δημιουργούν τις μισές φλεγμονές εσωτερικά.

Χρυσόστομος Μπλάνας

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply