Τρίτος παγκόσμιος πόλεμος.

Σὲ κάποια σημεῖα ἀπὸ τὰ παρακάτω διαφωνῶ.
Ὅπως γιὰ παράδειγμα μὲ τὴν «ἔκρηξι» Γαβρᾶ… Ἔξαφνα ἀγάπησε τήν Ἑλλάδα; Αὐτός πού ἔως πρό τινός ἀγωνιοῦσε γιά τό ἐάν θά ὁλοκληρωθῇ ἡ εἰκόνα τῆς παγκοσμίου χωματερῆς; Αὐτός πού εἶναι τόσο διεθνιστής; 
Γιὰ νὰ σοβαρευόμαστε.. Ποὺ θὰ συγκινηθῇ κι ὁ Γαβρᾶς μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ δὲν θὰ γυρίσῃ ..ἀνάποδα ἡ Ἑλλάς, σκασμένη στά γέλια…
Γιὰ νὰ σοβαρευθοῦμε… Δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ὁμιλῇ γιὰ τὴν Ἑλλάδα, τὴν στιγμὴ ποὺ τὴν ἔχει κάνει κάνει κουρελόχαρτο πρὸ πολλοῦ στὴν συνείδησί του(;;;)!!! Συνέχεια

Ὄχι μετανᾶστες, ΛΑΘΡΟμετανᾶστες!

 

Φωτογραφία ἀπό τὴν σελίδα κοινωνικῆς δικτυώσεως τῆς Νταράλα

Πρὸς Νταράλα:

Ὄπως δὲν θὰ ποῦμε ΠΟΤΕ ἄτυπα τσιγάρα. Θὰ ποῦμε ΛΑΘΡΑΙΑ τσιγάρα.

Δὲν θὰ ποῦμε ΠΟΤΕ ἄτυπος ἐπιβάτης. Θὰ ποῦμε ΛΑΘΡεπιβάτης.

Ἔτσι λοιπὸν δὲν θὰ ποῦμε ΠΟΤΕ ἄτυπος μετανάστης. Θὰ ποῦμε ΜΟΝΟΝ ΛΑΘΡΟμετανάστης!

Αὐτὸ γιὰ νὰ ξεκινήσεις λίγο λίγο νὰ μαθαίνῃς τὰ Ἑλληνικά! Δὲν εἶναι κακὸ ποὺ δὲν τὰ ξέρεις. Κακὸ εἶναι ποὺ ὡς ἀδαῆς ποὺ εἶσαι, μᾶς κάνεις καὶ μαθήματα.

Συνέχεια