Οἱ ἀποφάσεις Παγκοσμίου Πολέμου στήν χώρα μας λαμβάνονται;

Ἡ εἰδησεογραφία τρέχει κι ἐγὼ δὲν τὴν προλαβαίνω.
Δύο εἰδήσεις ὅμως μὲ ἔκαναν νὰ ἀναρωτηθῶ γιὰ τὸ πότε, ποῦ, πῶς ξεκινοῦν νὰ συμβαίνουν κάποια πράγματα.
Ὁ Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος ἀντιλαμβανόμεθα πλέον ὅλοι πὼς ἔχει ξεκινήσει. Καὶ σὲ κάποια ἀπὸ τὰ πεδία τῶν μαχῶν ἀλλὰ ἰδίως στὰ γραφεῖα τῶν ἐπιτελείων.
Ἴσως μόνον ἡ Συρία νὰ δέχεται, πρὸς ὥρας, τὶς πιέσεις του, ἀλλὰ ἀπὸ κοντὰ εἶναι καὶ ἡ Τουρκία καὶ τὸ Ἰσραὴλ καὶ τὸ Ἰρὰν καὶ ἡ Ῥωσσία καὶ τὸ ΝΑΤΟ καὶ ἡ Κίνα καὶ ἡ Ἰαπωνία καὶ ἡ Ἰνδία καὶ ἡ Αὐστραλία….
Οὔκ ὁλίγοι. Ὁ ἕνας πίσω ἀπὸ τὸν ἄλλον ἑτοιμάζονται ζωηρότατα νὰ μποῦν στὸν χορό.
Ὅμως…
Συνέχεια