Ἰδιωτικὴ δημιουργία στὴν Ἑλλάδα ὑπὸ διωγμὸν

Ἡ κορυφαία, ἐντελῶς, μηχανικὴ κατασκευή, 4Χ4 αὐτοκινήτου στὸν κόσμο, εἶναι …100% ἑλληνική!!!

Καί, ὅσον ἀφορᾶ στὰ Ἑλληνικῆς Σχδιάσεως καὶ Κατασκευῆς καί, μάλιστα, σὲ Ἰδιωτικὰ Ἐργαστήρια – Βιοτεχνίες καὶ ὄχι σὲ Ἐργοστάσια.

Φυσικὰ οὐδὲ μία Ὑποσήριξις ἐξ τοῦ «Κράτους»,  – ὅπου μπορεῖ ὁ κάθε ἕνας νὰ συνειδητοποιήσῃ τὸ γιατὶ τὸ λέω, ἐφ΄ ὅσον τὰ ἑλληνικὰ δημιουργήματα θὰ μποροῦσαν νὰ εἶναι κορυφαία παγκοσμίως. Συνέχεια

Ποιός τόν ξέρει αὐτόν τόν Ἕλληνα;


Γιὰ τὸν Δημήτρη Κοῤῥὲ γνωρίζουν ἐλάχιστοι Ἕλληνες. Συνήθως μόνον αὐτοὶ ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ μηχανὲς κι αὐτοκίνητα.

Σαφῶς ὅμως ὅλοι γνωρίζουν τὸν Σάκη, τὸν Μάκη, τὸν Λάκη, τὸν Παπαράκη, τὸν Μαλακομπουκωματάκη, τὸν Τιποτενάκη…

Βλέπετε, ὁ Κοῤῥὲς δὲν προκαλεῖ τὸν κόσμο νὰ πιῇ σαμπάνια σττὸ ἄκουσμα τῶν  «ἀσμάτων» του μέσα σὲ γοβάκια…

Οὔτε ξεβρακώνει ἐπάνω (ἤ καὶ κάτω) στὰ τραπέζια ζωηρούτσικα κοριτσάκια…

Οὔτε μοιράζει δεξιὰ κι ἀριστερὰ ὑποσχέσεις μὲ «θά… θά… θά…» ἤ «λεφτὰ ὑπάρχουν» καὶ «ψηφίστε με γιὰ νὰ σᾶς σώσω…»…

Σεμνά, διακριτικά, μεθοδικὰ παραμένει μέσα στὰ πλαίσια τοῦ ἐρευνητοῦ, τοῦ μελετητοῦ, τοῦ ἐπιστήμονα…

Ψιλὰ γράμματα… Κι ὄχι μόνον.

Συνέχεια

Οἱ Ἕλληνες ἀκόμη παράγουν μυαλά!

Ἕνα ἐπίτευγμα ποὺ δὲν γνωρίζω σὲ πόσους εἶναι γνωστό!  Ἀλλὰ ἐὰν δὲν ὑπάρξῃ σοβαρή μέριμνα, θὰ χαθῆ κι αὐτό συντόμως, ὅπως  καὶ τόσα ἄλλα!

Προσωρινῶς διαβᾶστε τὸ ἔργο-ἐπίτευγμα τοῦ Κορρέ!

Καὶ θαυμᾶστε το!

Συνέχεια