Γιατί ἀποκτήσαμε τόσες …«ψυχοπονιάρες» Μ.Κ.Ο.;

Τώρα κατάλαβες πατριώτη γιατί εἶναι τόσο ψυχοπονιάρες αὐτὲς οἱ περίεργες Μ.Κ.Ο. ποῦ ἀναλαμβάνουν τὴν διαχείριση τοῦ μεταναστευτικοῦ;;

Μὲ ὑπογραφὴ τοῦ νεοκόπου δεξιοῦ ὑπουργοῦ κυρίου Χρυσοχοϊδου διαθέτουν 4,2 ἑκατομμύρια εὐρῶ στὴν Μ.Κ.Ο. «Μεταδράση» γιὰ τὴν ἔνταξη μεταναστῶν στὴν Ἑλληνικὴ ἐπικράτεια.. Συνέχεια

Τὸ «καραβάνι τῆς ἐλπίδος» καὶ οἱ «ἀλληλέγγυες» Μ.Κ.Ο.

Δὲν ὑπάρχει κάποιος εἰσαγγελεύς γιὰ νὰ ἐπέμβῃ σὲ ὑπόθεση ἐκθέσεως ἀνηλίκου σὲ κίνδυνο καὶ παραμέλησή του!!!
Οὔτε θὰ ἀρχίσουν οἱ ἔμμισθοι δικαιωματιστὲς νὰ τσιρίζουν γιὰ αὐτὸ τὸ κοριτσάκι, ποὺ κακοποιεῖται ἐμπρὸς στὶς κάμερες. 

Ἐὰν δὲ αὐτὸ τὸ πλάσμα ἦταν κάποιο ζωάκι, θὰ εἶχαν ἤδη παρέμβη (τοὐλάχιστον) δέκα (10) φιλοζωϊκὲς (καὶ καλῶς θὰ ἔκαναν)!!!

Εἶναι ὅμως γνωστό, ἀπὸ καιρό, πὼς πολλὰ γυναικόπαιδα ποὺ εὑρίσκονται συγκεντρωμένα στὰ κέντρα «προσφύγων» εἶναι «ἐξηγορασμένα». Κι αὐτὸ ἀποδεικνύεται εὔκολα, ἐφ΄ ὅσον, δὲν μιλοῦν κἂν τὴν ἰδίαν γλῶσσα μὲ τόν, ὑποτιθέμενο, «πατέρα» τους. Ἠγοράσθησαν λοιπὸν ἀπὸ λαθρομετανάστες προερχομένους ἀπὸ τὸ Ἀφγανιστὰν ἢ τὸ Πακιστάν, καθ’ ὅδὸν πρὸς τὶς ἀκτὲς τῆς Μεσογείου, ἀπὸ (πραγματικοὺς) προσφυγικοὺς πληθυσμοὺς τοῦ Ἰρὰκ ἢ τῆς Συρίας, ποὺ προσπαθοῦσαν νὰ σωθοῦν.’Ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους ποὺ οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν ἀδυνατοῦν νὰ πάρουν ἄσυλο εἶναι καὶ αὐτός.  Συνέχεια