Γιατί ἀποκτήσαμε τόσες …«ψυχοπονιάρες» Μ.Κ.Ο.;

Τώρα κατάλαβες πατριώτη γιατί εἶναι τόσο ψυχοπονιάρες αὐτὲς οἱ περίεργες Μ.Κ.Ο. ποῦ ἀναλαμβάνουν τὴν διαχείριση τοῦ μεταναστευτικοῦ;;

Μὲ ὑπογραφὴ τοῦ νεοκόπου δεξιοῦ ὑπουργοῦ κυρίου Χρυσοχοϊδου διαθέτουν 4,2 ἑκατομμύρια εὐρῶ στὴν Μ.Κ.Ο. «Μεταδράση» γιὰ τὴν ἔνταξη μεταναστῶν στὴν Ἑλληνικὴ ἐπικράτεια..

Τὰ ἐν λόγῳ χρήματα χορηγῶνται σὲ ποσοστὸ 75% ἀπὸ κοινοτικὰ κονδύλια καὶ τὸ ὑπόλοιπο 25% ἀπὸ τὸ πρόγραμμα δημοσίων ἐπενδύσεων.
Δηλαδὴ πληρώνει ὁ Ἑλληνικὸς λαός..

Κατὰ τὰ ἄλλα εἴμαστε μία πτωχευμένη χώρα ποὺ ψηφίζει μνημόνια γιατί γουστάρει Εὐρώπη καὶ εὐρῶ καὶ φορολογοῦν ἀνελέητα τὸν κάθε Ἕλληνα πολίτη καὶ αὐτοὶ τὰ δίδουν στοὺς χιλιάδες ποὺ μπαίνουν στὴν χώρα..

Λελιάτσος Πᾶνος

ἐπιμέλεια κειμενου Φιλονόη καὶ Φίλοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply