Τί τρῶμε εἴπαμε;

Χμμμ…
Σκ@τ@ τρῶμε…
Γενετικῶς τροποποιημένα εἶναι τὰ πάντα, σὲ κάθε σημεῖον τῆς τροφικῆς ἁλυσίδος.
Τό καλλίτερο;
Ἀκόμη καὶ οἱ σπόροι, οἱ φερόμενοι ὡς «πατενταρισμένοι», εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἔχουν οὐσιαστικῶς δεχθῇ ἐπεμβάσεις τέτοιες, πρὸ κειμένου νὰ παραμένουν ἐλεγχόμενοι καὶ τελικῶς καταντοῦν νὰ εἶναι εἶτε «κλειδωμένοι, εἶτε μεταλλαγμένοι εἶτε ἐλαφρῶς γενετικῶς τροποποημένοι, ἀλλὰ πάντα σκέτο καταστροφικοὶ γιὰ τὴν ὑγεία μας. Συνέχεια