Ὅλες οἱ ἀσθένειες προέρχοναι ἀπὸ τὸ μυκόπλασμα (αὐτοάνοσα)

Ο παθογόνος συνδετικός κρίκος στις νευρολογικές ασθένειες.

 ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ

 Παθογόνο μυκόπλασμα

Η οπλοποίηση ενός κοινού παθογόνου παράγοντα.

 

Υπάρχουν 200 βιολογικά είδη μυκοπλάσματος.

Τα περισσότερα είναι αβλαβή και δεν κάνουν ζημιά, μόνο τέσσερα πέντε είδη είναι παθογόνα.

Το mycoplasma fermentants  (άγνωστο υποείδος) πιθανόν προέρχεται από τον πυρήνα του βακτηρίου (Brucella).

H ίδια η ασθένεια  δεν είναι βακτήριο ούτε ιός, αλλά μία μεταλλαγμένη μορφή του Bruccella, συνδυασμένο με υιό βίσνα, από τον οποίο εξάγεται το μυκόπλασμα. Συνέχεια

Σκλήρυνσις κατὰ πλάκας, νευρολογικὲς παθήσεις καὶ μυκόπλασμα.

Ο παθογόνος συνδετικός κρίκος στις νευρολογικές ασθένειες.

ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ

Παθογόνο μυκόπλασμα

Η οπλοποίηση ενός κοινού παθογόνου παράγοντα.Ὅλες οἱ ἀσθένειες προέρχοναι ἀπὸ τὸ μυκόπλασμα1

 

Υπάρχουν 200 βιολογικά είδη μυκοπλάσματος.

Τα περισσότερα είναι αβλαβή και δεν κάνουν ζημιά, μόνο τέσσερα πέντε είδη είναι παθογόνα.

Το mycoplasma fermentants (άγνωστο υποείδος) πιθανόν προέρχεται από τον πυρήνα του βακτηρίου (Brucella). Συνέχεια