Καὶ μία ἐνεργειακὴ πρωτιά!

Μοῦ ἀρέσουν οἱ πρωτιές μας. Γενικότερα μοῦ ἀρέσει ποὺ μποροῦμε νὰ παρουσιάζουμε βιώσιμες λύσεις γιὰ τὸν πλανήτη. Κι ἀκόμη περισσότερο ποὺ αὐτὲς γίνονται ὅλο καὶ περισσότερο ἀναγνωρίσιμες καὶ ἀποδεκτές.

Ὁ λόγος γιὰ τὴν σημερινὴ πρωτιὰ στὴν ἐνέργεια. 

Κάτι κάνουμε κι ἐκεῖ 

Φιλονόη.

Υ.Γ. Βἐβαια οἱ χορηγοί, οἱ ὁμιλητές καὶ οἱ συμμετέχοντες εἶναι πρὸς ἔρευνα… Ἀλλὰ πρὸς ὥρας ἀσχολούμεθα μὲ τὸ θετικόν μόνον.

WWF: πρώτη η Ελλάδα στην εξοικονόμηση ενέργειας

Συνέχεια