Ὅλα τὰ τσιράκια τῶν τοκογλύφων πῆγαν …πλατεία!!!

Σήμερα δὲν θὰ σᾶς γράψω ἐγὼ τόσο, ὅσο τὰ …ἔργα καὶ οἱ πράξεις ἄλλων.
Δῆλα δή…
Ἀν τί νὰ καθόμαστε καὶ νὰ ἀναμασσοῦμε τὰ ὅσα λέμε καθημερινῶς, θὰ …«φωτογραφίσω» ἁπλῶς τὰ ἔργα καὶ τὶς ἡμέρες μερικῶν …ὀψίμων «ἐπαναστατῶν» ποὺ στόχο ἔχουν, ξαφνικά, νὰ προστατεύσουν τὶς …«ἐπενδύσεις» ποὺ πραγματοποιοῦνται στὴν χώρα μας, ὄχι φυσικὰ πρὸς ὄφελος τῆς χώρας, ἀλλὰ πρὸς ὄφελος πάντα τῶν γνωστῶν τοκογλύφων. Οὐσιαστικῶς θὰ γράψω μὲ …παρεμβάσεις καὶ …συῤῥαφές!!! Συνέχεια

Πτωχός ζεόλιθος, ἐμπλουτισμένος μέ μπόλικο μόλυβδο, θόριον καί οὐράνιον ὁ ἑλληνικός;

Ἄν καὶ τὰ σχετικὰ μὲ τὸν ζεόλιθο πολλὲς φορὲς τὰ ἔχω ὑποστηρίξει, καλὸ θὰ εἶναι νὰ γνωρίζουμε καὶ τὰ ὅσα δὲν …ἀποκαλύπτονται ἤ ἀποκρύπτονται, ἤ, ἀκόμη χειρότερα, χρησιμοποιοῦνται γιὰ παραπληροφορήσεις…
Βέβαια στὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν γενικῶς, κι ὄχι εἰδικῶς, μᾶς συμβαίνει τῆς παραπληροφορήσεως, ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια.
Τώρα ὅμως ἔχουμε ἕνα θέμα, ποὺ λέγεται ζεόλιθος καὶ κοντεύει νὰ γίνῃ …ἐθνικὸ ζήτημα!!!
Γνωρίζουμε τὰ θετικά του. Τά ἀρνητικά του τά γνωρίζουμε; Ἤ ἐντέχνως μᾶς τά ἀποκρύβουν, ὅπως πάντα; Συνέχεια

Ὅταν οἱ ἐπικυρίαρχοι παίζουν μόνοι τους… ΠΑΝΤΑ κερδίζουν καὶ στὰ μεταλλαγμένα!!!

Δύο ΠΑΣΟΚΟΙ … «σοσιαλιστές» πρωτοπορούν…
Τους ψήφισες, τους πλήρωσες και εννοείται ότι «δουλεύουν» για τα ξένα συμφέροντα.
Συνέχεια

Ἡ λεηλασία ὑπογράφεται ἀπὸ τοὺς «Ἕλληνες» ἀλλὰ μᾶς φταῖν οἱ Γερμανοί!

Κι ενώ τα ΜΜΕ στοχοποιούν τους Γερμανούς, γενικά κι αόριστα, οι επικυρίαρχοι έχουν βάλει χέρι στον Δημόσιο Πλούτο κι ό,τι άλλο παράγει χρήματα, χωρίς κανένας να έχει καταλάβει το τι πραγματικά συμβαίνει.

Το Ελληνικό, ο ΟΠΑΠ, τα Πετρέλαια, τα Φάρμακα, η ΕΥΔΑΠ, οι Τράπεζες…
Όλα περνούν στα μουλωχτά σε χέρια Σιωνιστών…
Κι ο μέσος χαζοχαρούμενος Έλληνας  πιστεύει ότι η ασήμαντη Μέρκελ …απειλεί την ευημερία μας.
Συνέχεια

Μίλησε κάποιος γιά ἐπανασυνδέσεις ῥεύματος καί μηδενικές χρεώσεις;

Χμμμ…
Καί τί εἶπαν; Ὅ,τι καὶ νὰ εἶπαν νὰ μὴν δίδουμε σημασία…
Τῆς κωλοτούμπας, τοῦ «ἔλα νὰ δῇς» καὶ τοῦ «πᾶμε γιὰ ἄλλα»… συμβαίνει μὲ ὅσα κατὰ καιροὺς ἀνακοινώνουν!
Θά ἐπασυνδεθῇ τό ῥεῦμα λοιπόν σέ οἰκίες πού ἔχει διακοπῇ λόγῳ οἰκονομικῶν προβλημάτων; Καί πότε; Καί μέ ποιό κόστος;
Διότι, κατὰ πῶς τὰ μαγειρεύουν, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς πολῖτες ποὺ θὰ ἀναλάβουν, δίχως φυσικὰ νὰ ἐρωτηθοῦν, ὅπως συνηθίζεται, γιὰ τὸ ἐὰν ἔχουν διάθεσι νὰ πληρώσουν κάτι περισσότερο, ὅσο μικρὸ κι ἐὰν εἶναι τὸ ποσόν, ἐγὼ ἀντιλαμβάνομαι πὼς βασικὸς στόχος τῶν κουδουνισμένων εἶναι ἡ ΔΕΗ. Αὐτὴν θέλουν μὲ κάθε δυνατὸν τρόπο νὰ καταστήσουν προβληματική.
Ὅσο γιὰ τὸ 0,5 ἤ τὸ ἕνα εὐρώ… Συνέχεια

Μετονομάζοντας νησιά μας σὲ «προστατευόμενες ζῶνες» ἀκυρώνουν τὴν ΑΟΖ τους.

Τὸ ζήτημα τῆς οἰκονομικῆς ζώνης καὶ κατ’  ἐπέκτασιν τῆς ΑΟΖ, ποὺ μᾶς ἀφορᾶ, εἶναι μία πολὺ σκοτεινὴ ὑπόθεσις, ποὺ ὅμως πολλοὶ πασκίζουν νὰ μᾶς ἀποκρύψουν, ἤ ἀκόμη καὶ νὰ μᾶς μπερδεύσουν.
Ἐδιάβαζα προσφάτως ἄρθρον τοῦ Μιχάλη Ἰγνατίου, γιὰ τὸ θέμα τῆς Στρογγύλης (τὸ ἔχει παρουσιάσῃ ἐπίσης ὁ Μινώταυρος ἐδῶ στὸ δικό μας ἱστολόγιον) ποὺ πραγματεύεται τὴν …ἐθνικὴ συνείδησι τῶν κρατούντων καὶ εἰδικῶς τοῦ Σαμαρᾶ καὶ τῆς κυβερνήσεῶς του. Δείχνει ἀληθοφανές, ἀλλὰ δυστυχῶς, γιὰ τὴν πραγματικότητα, ἐντὸς τῆς ὁποίας διαβιοῦμε, δὲν εἶναι κι ἀληθές.  Ποῦ τό βασίζω;
Σὲ πολλὲς πληροφορίες. Μία εἶναι αὐτή:

Έχουν βάλει νησιά στο Νatura 2000 για να μην έχουν οικονομική ζωή και ΑΟΖ Συνέχεια