Ὥρα νὰ καταργήσῃ ὁ Παρασκευόπουλος τὸν νόμο …Παρασκευοπούλου!!!

Πολὺ καλὸς ὁ  νόμος μου…

Ἐὰν καταργηθῇ ὅμως θὰ εἶναι ἀκόμη καλλίτερα…

Συνέχεια

Θέλουμε ὅλους τοὺς ἐγκληματίες ἐντὸς …συνόρων!!!

Ἔχουν βαλθῆ νὰ ξεπαστρέψουν τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία!!!
Καταργοῦν τὶς ἀπελάσεις τῶν ἐγκληματιῶν ἀλλοδαπῶν!!!

Συνέχεια

Οἱ Μ.Κ.Ο., ὁ Ἀβραμόπουλος καὶ τὸ …«ἄδειασμα» τῆς κυβερνήσεως.

Οἱ Μ.Κ.Ο., ὁ Ἀβραμόπουλος καὶ τὸ ...«ἄδειασμα» τῆς κυβερνήσεως.

Διὰ στόματος ἀβραμοπούλου «ἀδειάζεται» ἡ κυβέρνησις, καθὼς ἐπίσης καὶ ἀποκαλύπτεται τὸ πόση ἄγνοια ἔχει γιὰ τὸ θέμα τῶν Μ.Κ.Ο., ποὺ δροῦν καὶ βασιλεύουν στὴν χώρα μας. Κοινῶς συζητᾶμε γιὰ κράτος ἐν κράτει μὲ τὴν σύμφωνη …«ἀποστασιοποίησιν» τῶν (φερομένων) ὡς κυβερνώντων μας, ἐφ΄ ὅσον  προέχει ἡ ἀνικανότης τους καὶ ἡ στάσις τοῦ ΝΑΙΝΑΙκου. Ἄλλως τέ…
…ποιός θά ἀντισταθῆ στίς ἐπιθυμίες καί στούς σχεδιασμούς τῶν ἐργοδοτῶν του, ἐάν ἐπιθυμῇ νά ἐπιβιώσῃ; Συνέχεια

Ὁ Πανούσης, ἡ τρομοκρατία τῆς ἀριστερᾶς καὶ ἡ …«ἀξιοκρατία» της.

Αὐτὸς ὁ …ἀνεμαλλιασμένος τύπος εἶναι ὁ πᾶνος λάμπρου, μέλος τῆς πολιτικῆς γραμματείας τΣΥΡΙΖΑ. Δῆλα δὴ μέλος τῆς ὁμάδος τῶν (φερομένων ὡς) κυβερνώντων μας.
Συνέχεια