Ἐπιστολὴ στὸν Λευτέρη

Γράμμα στον Λευτέρη

Μπράβο ρε Λευτέρη. Τους έσκισες όλους κι΄ ανέβηκες στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου με το χρυσό μετάλλιο στο στήθος, για να ακούσεις τον εθνικό μας ύμνο και να τον ψιθυρίσεις σε αντίθεση με άλλους αθλητές που ακούν τον εθνικό ύμνο με σφιγμένα χείλη.

Σὲ εὐχαριστοῦμε Λευτέρη Πετρούνια!!!

πρώτη θέσις στὸ Εὐρωπαϊκὸ πρωτάθλημα ἐνόργανης γυμναστικῆς…
ἕνα (ἀκόμη) χρυσὸ μετάλλιο στὸ στῆθος…
σ΄ εὐχαριστοῦμε Κύριε Λευτέρη Πετρούνια!!!
ποὺ χωρὶς νὰ σὲ ταΐζῃ ἕνας ἐξαθλιωμένος Λαὸς μᾶς τίμησε…

Σὲ εὐχαριστοῦμε Λευτέρη Πετρούνια!!! Συνέχεια