Γνωρίζουμε τί συμβαίνει ἐδῶ καί χρόνια στήν Λιβύη;

Συνοπτικῶς τί ἔχει γίνη στὴν Λιβύη τὰ τελευταία ἐννέα χρόνια μὲ τὴν βοήθεια τοῦ James Wheeler @wheelertweets ….
Συνέχεια

1η Σεπτεμβρίου 1969

1η Σεπτεμβρίου 19691η Σεπτεμβρίου 1969, ἡ Λιβύη ἀποκτᾶ ἡγέτη, ὁ ὁποῖος θὰ παλαίψη γιὰ τὸν λαό του γιὰ 42 χρόνια.
Συνέχεια

Στὴν Λιβύη ὅμως ἐξακολουθεῖ ἡ γενοκτονία…

ΔΕΝ πειράζει ποὺ ὁ Καντάφι ἐξολοθρέφθηκε…
Δὲν πειράζει ποὺ ἔχουν σφαγεῖ χιλιάδες Λίβυοι κι ἀκόμη περισσότεροι ἔχουν διωχθεῖ ὡς πρόσφυγες…
Δὲν πειράζει ποὺ ἡ Λιβύη ἔχει ἰσοπεδωθεῖ…
…πρέπει νὰ παραδειγματισθοῦμε ΟΛΟΙ μας ἀπὸ τὸν πόνο ποὺ προκαλεῖ ἡ ὀργὴ τῶν …«δικαίων συμμάχων» μας!!! Συνέχεια

Κῦττα πῶς ἐξαπλώνεται ἡ σκιὰ τοῦ θανάτου…

Ξεκίνησε μὲ τὴν Παλαιστίνη… Γενοκτονία… Κανονική…
Ἐπισήμως ὅμως… Ἐπισήμως… Διότι αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ γενοκτονίες ξεκίνησαν ὕπουλα, συστηματικά, μεθοδικὰ ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια… Κι ἐὰν μελετήσουμε τὸν χάρτη τῆς Μεσογείου θὰ διαπιστώσουμε πὼς τελικῶς δὲν ὑπάρχει κάτι …ΤΥΧΑΙΟΝ!!!
Πρῶτα λοιπὸν διέλυσαν τὰ σοβιετικὰ καθεστώτα, ἤ τὰ τύπου σοβιετίας καθεστῶτα, μὲ τὶς γνωστὲς μεθόδους …γεονοκτονίας, καὶ μετὰ ξεκίνησε ἡ …σάρωσις!!!!

Ἀναμνήσεις λοιπὸν ἀπὸ τὴν γενοκτονία τῆς Σερβίας, ὅπου ἐκτὸς ὅλων τῶν ἄλλων εἶχαν στηθῆ καὶ μερικὰ δίκτυα ἐμπορίας ἀνθρωπίνων ὀργάνων…Νά θυμηθοῦμε τί ἄλλο ἔκαναν;
Πρῶτα κέρδισαν, μὲ τὸ καλὸ ἤ μὲ τὸ …κακό, τὰ διάφορα μεσανατολικὰ καθεστῶτα μὲ τὸ μέρος τους, «ἀποκαθιστῶντας» τὶς δημοκρατίες, καὶ μετά, μὲ τὰ νῶτα τους κεκαλυμμένα, ἐξαφανίζουν ἀφ΄ ἐνὸς ὅποιαν …παραφωνία τοὺς ἐνοχλεῖ κι ἀφ΄  ἑτέρου παγιώνουν τὶς ἐξουσίες τους στὴν Μεσόγειο.
Συνέχεια

Στὴν Λιβύη ἐπὶ Μουαμὰρ Καντάφι.

Λιβύη ἐπὶ ἡμερῶν τοῦ ἡγέτη της Μουαμὰρ Καντάφι:

Κατὰ κεφαλῆν εἰσόδημα 15.000$
Ἠλεκτρικὸ, ἐκπαίδευση, πρακτικὴ ἐξάσκηση φοιτητῶν, περίθαλψις δωρεὰν
Ἐπίδομα σὲ νέο ζευγάρι ἀγορᾶς διαμερίσματος 64.000$ Συνέχεια

Στὴν Λιβύη ἀκόμη πολεμοῦν τὸν …Καντάφι!

Ὁ κατ’ ἐξοχὴν συνεργάτης ξένων κέντρων, χρηματοδοτούμενος ἀπὸ τραπεζικοὺς λογαριασμοὺς ἀγνώστου ….ταὐτότητος καὶ ἀρχηγὸς τῆς ἀντιπολιτεύσεως Καντάφι, Μοχάμεντ ἄλ Μεγκάριεφ, ἔρχεται σήμερα νὰ μᾶς πῇ πὼς ἡ ἐπίδρασις Καντάφι ἀκόμη ὑφίσταται καὶ πὼς δὲν κατάφεραν νὰ ξεριζώσουν ἐν τελῶς τὶς κανταφικὲς ἐπιρροές, οὔτε καὶ νὰ καταστείλουν ἀπολύτως τὶς ἀντιδράσεις. Γενικῶς δὲν ἔχουν καταφέρει νὰ ἐπιβάλλουν …ἄρνησιν  τῆς λογικῆς τοῦ δολοφονηθέντος. 
Συνέχεια