Διαρκῶς διδασκόμενοι

Σιμωνίδης ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος ποῖός ἐστιν ἀσφαλέστατος βίος ἔφη· “ὅταν τις οὕτως ζήσῃ, ὥστε μήτε ἐλεεῖσθαι μήτε βασκαίνεσθαι.

Ὁ αὐτὸς ἔφη τὰ πάθη τοῖς ἀνθρώποις μαθήματα εἶναι περὶ τὸν βίον· «πολλοὶ γὰρ οὐ δυνάμενοι τῷ λόγῳ προορᾶν τὸ μέλλον τῷ πάσχειν ᾔσθοντο τὰ πράγματα.

Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς εἰ πάντα γηράσκει ἔφη· «πάντα» πλὴν κέρδους ἀπλήστου.”

Σιμωνίδης ὁ Κεῖος

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Ὁ Λέων τῆς Κέας. Ἕνα ἀρχαϊκὸ λεοντάρι σκαλισμένο στὸν βράχο ποὺ θὰ τὸ εὑρεῖτε ἀκολουθώντας ἕνα μονοπάτι ἀπὸ τὴν χώρα τῆς Κέας, τὴν Ἰουλίδα.

Σπανὸς Πανορμίτης