Ψυχικὰ βρεφικὰ τραύματα…

Ὄντως…
Αὐτὰ τὰ βρεφικὰ ψυχοτραύματα ἀφήνουν πίσω τους κουσούρια…

Συνέχεια