Συνδικαλιστικὰ …«τυχερά»!!!

Μία κλασική περίπτωση διανομής μίζας και υπερκοστολογήσεως για να πληρωθούν οι μιζαδόροι.

Ο αρχισυνδικαλιστής του σωματείου πήρε μόνον …700.000 ευρώ για να μη ξεσηκώσει τα πρόβατα ενάντια στην επένδυση.
Έτσι συμβαίνει παντού και πάντα πριν από κάθε επένδυση…
Αλλά οι δικοί μας εισαγγελείς ουδέποτε αντιλήφθηκαν να συμβαίνει κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα. Συνέχεια