Ἡμερολόγιον!

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2013 

Αγαπητοί φίλοι, 
βοηθήστε την διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας με την αγορά του ημερολογίου (10 ευρώ).
Οι εισπράξεις από την πώληση θα διατεθούν για την λειτουργία φροντιστηρίων εκμαθήσεως της Ελληνικής Γλώσσας Ελληνοπαίδων, στην περιοχή της Βορείου Ηπείρου, του Μοναστηρίου των Σκοπίων και του Βορείου Πόντου. Συνέχεια