Γιὰ νὰ μὴν …συμβῇς αὔριο, δὲν συνέβης κι ἐχθές…

Πάντως, εἶναι φοβερὸ αὐτὸ ποὺ συμβαίναι μὲ τὸ ΦΒ. Ἂν κάνῃς σκανδαλιές, (ἀκόμη καὶ ἐὰν στὴν πραγματικότητα δὲν κάνῃς, ἀλλὰ ὁ ἀλγόριθμος ἀποφασίσει ὅτι ἔκανες), δὲν σὲ ἀποκλείει μόνον ἀπὸ τὸ μέλλον, ἀλλὰ σοῦ στερεῖ καὶ τὸ ὅποιο παρελθόν. Δὲν ἀποφασίζει ἁπλᾶ ὅτι δὲν θὰ ὑπάρξης ξανά, ἀλλὰ διασφαλίζει καὶ ὅτι οὐδέποτε ὑπῆρξες. Σὲ σβήνει ἀπὸ παντοῦ, ἐξαφανίζει κάθε ἴχνος τῆς προτέρας παρουσίας σου. Προϋπόθεσις γιὰ νὰ μὴν συμβῇς αὔριο εἶναι νὰ μὴν συνέβης καὶ ἐχθές. Ἀνυπαρξία.

Βεβαίως, κάθε ὁμοιότης μὲ τὴν παρακάτω φωτογραφία εἶναι τελείως μὰ τελείως συμπτωματική.

Συνέχεια