Γιὰ νὰ μὴν …συμβῇς αὔριο, δὲν συνέβης κι ἐχθές…

Πάντως, εἶναι φοβερὸ αὐτὸ ποὺ συμβαίναι μὲ τὸ ΦΒ. Ἂν κάνῃς σκανδαλιές, (ἀκόμη καὶ ἐὰν στὴν πραγματικότητα δὲν κάνῃς, ἀλλὰ ὁ ἀλγόριθμος ἀποφασίσει ὅτι ἔκανες), δὲν σὲ ἀποκλείει μόνον ἀπὸ τὸ μέλλον, ἀλλὰ σοῦ στερεῖ καὶ τὸ ὅποιο παρελθόν. Δὲν ἀποφασίζει ἁπλᾶ ὅτι δὲν θὰ ὑπάρξης ξανά, ἀλλὰ διασφαλίζει καὶ ὅτι οὐδέποτε ὑπῆρξες. Σὲ σβήνει ἀπὸ παντοῦ, ἐξαφανίζει κάθε ἴχνος τῆς προτέρας παρουσίας σου. Προϋπόθεσις γιὰ νὰ μὴν συμβῇς αὔριο εἶναι νὰ μὴν συνέβης καὶ ἐχθές. Ἀνυπαρξία.

Βεβαίως, κάθε ὁμοιότης μὲ τὴν παρακάτω φωτογραφία εἶναι τελείως μὰ τελείως συμπτωματική.

Τί σχέση μπορεῖ νά ἔχουν οἱ καιροί πού ἔρχονται, καιροὶ κυριαρχίας τῆς ἡνωμένης καὶ ἑνιαίας ἐλευθέρας ἀνθρωπότητος, τῶν ἀνοικτῶν δικτύων, τῆς μαζικὴς διακινήσεως πληροφορίας καὶ τοῦ ἁγνοῦ καὶ ἀνοθεύτου φιλελευθερισμοῦ μέ τίς ἀποκρουστικές φιγοῦρες τῶν ἀθλίων κουμμουνιστῶν;

Χωρὶς πλάκα, ὅμως, τώρα. Σὲ δύο τρεῖς δεκαετίες ὁ πλανήτης θὰ ἔχη πέση στὰ χέρια μιᾶς νέας ἀδιστάκτου φεουδαρχίας. Φεουδάρχες δὲν θὰ εἶναι οἱ τυπικὰ κατέχοντες τοὺς τίτλους ἰδιοκτησίας τῶν δικτύων, ἀλλὰ οἱ ἀλγόριθμοι, ποὺ πιὰ θὰ αὐτορυθμίζονται. Ὁ Πύργος τοῦ Κάφκα θὰ θυμίζη ἐκδρομὴ στὴν Ντίσνεϋλαντ ἐμπρὸς σὲ αὐτὸ ποὺ θὰ ζήσουν οἱ ἐπόμενες γενεές.

Δοκιμάστε νὰ ἐπικοινωνήσετε μὲ τὸ ΦΒ καὶ θὰ παρέτε ἔνα ἐλάχιστο δεῖγμα τοῦ μέλλοντος. Μιλᾶς μὲ τὸ ὑπερπέραν, μέσα ἀπὸ ἀνάλγητες καὶ ἄκαμπτες φόρμες. Ἐὰν θέλῃς νὰ ὑπάρξῃς καὶ νὰ «ἀκουσθῇς» θὰ τὸ κάνεις μόνον μὲ τοὺς μὴ διαπραγματευσίμους ὅρους τῆς μηχανῆς. Δὲν ὑπάρχει ἄνθρωπος νὰ σὲ ἀκούσῃ καὶ οἱ μηχανὲς εἶναι προγραμματισμένες μόνον μὲ τὸ 0 ἣ τὸ 1.
Παζάρια γιὰ κάτι ἐνδιάμεσο δὲν γίνονται.

Καὶ ὅλα αὐτὰ δὲν εἶναι ζήτημα ἐπικρατήσεως τῆς βουλήσεως τῶν χαζοχαρουμένων ποὺ παριστάνουν τοὺς φιλελέδες καὶ κάθε ἡμέρα ποὺ περνᾶ παραδίδουν ὅλο καὶ περισσότερο τὴν ζωή τους στὸ ἀπρόσωπο τέρας. Εἶναι ζήτημα τεχνικῶν δυνατοτήτων. Ἡ ἀνθρωπότης θὰ πάη ἐκεῖ ποὺ θὰ πάη, ἐπειδὴ μπορεῖ τεχνικὰ νὰ τὸ κάνῃ.
Νομοτέλεια. Ὁ Στάλιν ἁπλᾶ δεν εἶχε τὰ τεχνικὰ μέσα. Ἐὰν τὰ εἶχε θὰ ἤμασταν ἤδη εὐτυχεῖς καὶ δὲν θὰ χρειαζόταν νὰ περιμένουμε.

Θέμης

(Visited 182 times, 1 visits today)
Leave a Reply