Ὑποχωρώντας διαρκῶς χάνουμε καὶ τὴν Μακεδονία

Καταντήσαμε νὰ ἀνεχόμαστε ὁρισμένους ἀέργους καὶ βολεμένους νὰ μᾶς χαρακτηρίζουν «φασίστες» γιατὶ ἁπλούστατα δὲν υἱοθετοῦμε τὸν τακτικισμό τους περὶ τοῦ ξεπουλήματος τῆς Μακεδονίας.

Καταντήσαμε νὰ ἀνεχόμαστε τόσα χρόνια να μας «Φινλανδοποιοῦν» μὲ τὴν γνωστὴ φράση «βούτυρο ἢ κανόνια» λὲς καὶ συνορεύουμε μὲ τὸ Βέλγιο, τὴν Ἐλβετία καὶ τὸ Λουξεμβοῦργο!

Καταντήσαμε νὰ βγάζουμε τὴν ἑλληνικὴ σημαία στὸ μπαλκόνι στις ἐθνικὲς ἐπετείους καὶ νὰ εἴμαστε δακτυλοδεικτούμενοι.

Καταντήσαμε νὰ μᾶς …ἐπιβάλουν ὁρισμένοι – μὲ τὸ νὰ μᾶς χαρακτηρίζουν «ἐτερόκλητο ὄχλο» – νὰ σιωπήσουμε στὸ ὄνομα μιᾶς δικῆς τους «Δημοκρατίας» ποὺ μᾶς θέλει νὰ ὑπακοῦμε τυφλὰ σὲ ὁ,τιδήποτε μᾶς σερβίρουν!

Καταντήσαμε νὰ λέμε ὅτι ἡ …Χώρα ἐπτώχευσε λὲς καὶ ὅλοι ἐμεῖς ποὺ τὴν ἀπαρτίζουμε εἴμαστε ἀμέτοχοι.

Καταντήσαμε νὰ πιστεύουμε ὅτι γιὰ νὰ πτωχεύσουν οἱ τράπεζες καὶ οἱ πολίτες ἑνὸς Κράτους/Ἔθνους, πρωτίστως δὲν ἔχει πτωχεύση ἡ Παιδεία του.

Καταντήσαμε νὰ θεωροῦμε ὅτι δὲν εἶναι μία φορὰ σκληρὸ νὰ μὴν ἔχῃς ἀπαντήσεις στὰ παιδιά σου, γιὰ τὸ ὅτι στεροῦνται ἀκόμη καὶ τὰ αὐτονόητα καὶ δὲν εἶναι δέκα τὸ νὰ τοὺς ἐξηγήσῃς ὅτι παρέλαβες Πατρίδα μὲ σύνορα ἀπὸ τὴν Γαῦδο μέχρι τὸν Ἔβρο καὶ παραδίδεις σύνορα μετὰ βίας μέχρι τὴν Λάρισα…

Ξεπουλώντας τὴν Μακεδονία ἀνοίγουν οἱ ἀσκοὶ τοῦ Αἰόλου ἀνεξάρτητα ποὺ θέλουν νὰ μᾶς πείσουν γιὰ τὸ ἀντίθετο. Καὶ αὐτὸ γιατὶ τὸ σχέδιο ὁρισμένων εἶναι ὁ διαμελισμὸς τῆς Ἑλλάδος μὲ ἕνα κράτος Μακεδονίας ποὺ θὰ περιλαμβάνη τὰ δικά μας ἐδάφη σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ σημερινὸ μόρφωμα τῶν βορείων Σλαύων γειτόνων μας, ἔχοντας πρωτεύουσα τὴν Θεσσαλονίκη καὶ βασικὰ ἔξοδο πρὸς τὴν θάλασσα!

Ἐὰν δὲν τοὺς ἀναγνωρίσουμε οἱ ἴδιοι ως Ἔθνος, ὡς Γλῶσσα, ὡς Ὄνομα, νομικὰ οὐδέποτε θὰ ἔχουν κάποιαν τύχη ἀπέναντί μας. Καὶ ἡ Διπλωματία περιλαμβάνει ὡς ἐπιστήμη τὴν Νομική, τὴν Ἐξωτερικὴ Πολιτικὴ μέχρι καὶ τὴν Οἰκονομία. Ἅπαξ καὶ ὑπογράψεις ὅτι δέχεσαι Μακεδονικὸ Ἔθνος καὶ Γλῶσσα, τὸ μόνο ποὺ κάνεις εἶναι νὰ μεταφέρῃς τὰ δικά σου ἀδιέξοδα στὶς ἐπόμενες γενεές!

Λουκᾶς

(Visited 835 times, 1 visits today)
Leave a Reply