Λαϊκισμός καί φασισμός μᾶς ἀπειλεῖ;

Εἶσαι πρόεδρος μουκουοοῦ, τὴν ἔχεις γαζώση μίαν χαρά, ἔχεις βάλη καὶ  τοὺς κολλητούς σου στὸ ΔΣ καὶ τὴν γαζώνουν, ἐπίσης, κι αὐτοί.

Βγαίνει ὁ Τρᾶμπ καὶ λέει τέρμα τὰ λούσα στὸν ΟΗΕ ποὺ χρηματοδοτεῖ μουκουάδες, ἀκολουθεῖ ὁ Ὀρμπὰν ποὺ πετᾶ μὲ τὶς κλωτσιὲς τὰ ἀδέρφια σου στὴν Οὐγγαρία καὶ προχθὲς βγαίνει κι ὁ Σαλβίνης στὴν Ἰταλία καὶ λέει ἀνάλογα καὶ χειρότερα…

Ἄνθρωπος εἶσαι, ὑποχρεώσεις ἔχεις, ἔξοδα παραστάσεως καὶ τὰ τοιαῦτα, τί θά κάνης;
Θά πῆς τί καλά πού κάνει ὁ Τρᾶμπ κι ὁ Σαλβίνης ἤ θά βγῆς στά κάγκελα καί θά φωνάζης γιά τόν λαϊκισμό καί τόν φασισμό;

Ἐγὼ φίλοι μου τοὺς κατανοῶ ὅλους αὐτούς.
Τὰ ἴδια θὰ ἔλεγα καὶ ἐγώ… γιὰ νὰ μὴν πῶ δηλαδὴ ὅτι θὰ ἔλεγα καὶ χειρότερα…

Μαλαμούλης Δημήτριος

(Visited 330 times, 1 visits today)
Leave a Reply