Ὑπέρ-πατριωνόμεθα…

…καὶ μὲ τὴν …βούλα!!!

Εἶναι ἀξιοθαύμαστον τὸ πόσο πολὺ ἐπιδροῦν ἐπάνω μας τὰ ἐθνικά μας θέματα καί, ἰδίως, οἱ πιέσεις τῆς Τουρκίας καὶ τὸ Μακεδονικό. Λίγο ἔως πολὺ βέβαια ἦταν ἀναμενόμενον κάτι τέτοιο, ἐφ΄ ὅσον πάντα, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, στοὺς κινδύνους ξυπνούσαμε ἀπὸ λίγο ἔως πάρα πολύ.

Σήμερα ὅμως δὲν εἶναι τὸ θέμα μας ὁ ἄρτι ἀφυπνισθεὶς πατριωτισμὸς τῶν Ἑλλήνων.
Σήμερα τὸ θέμα μας εἶναι ἡ …κωλοτούμπα πολλῶν πρακτορίσκων, σαφῶς ἐμμίσθων, ποὺ ἔως προσφάτως διαλαλαλοῦσαν τὶς ἀριστερίστικές τους μπουρδολογίες, δίπλα στὶς σοσιαλιστικοκεντροδεξιές τους ἀρλουμπολογίες…Αὐτοὶ εἶναι  τὸ θέμα μας, ποὺ αὐξάνονται μὲ γεωμετρικὲς προόδους καὶ μετατρέπονται σὲ …βασιλικοτέρους τοῦ βασιλέως!!!
Ἀλλὰ ὄχι δίχως κέρδος…

Σήμερα στὴν πραγματικότητα καλούμεθα νὰ τοὺς παρατηρήσουμε, νὰ τοὺς «ξεσκονίσουμε» καὶ νὰ τοὺς …ἀπομακρύνουμε, ἐφ΄ ὅσον λειτουργοῦν ὑπὸ τὸ πρίσμα τῶν συμφερόντων τῶν ἐργοδοτῶν τους. Αὐτὰ τὰ ἔμμισθα σαπρόφυτα δὲν ἄλλαξαν ἐν μίᾳ νυκτὶ ἀπόψεις καὶ θέσεις. Ἁπλῶς προσεγγίζουν τοὺς Ἕλληνες, ἀπὸ ἄλλες γωνίες, πρὸ κειμένου καὶ  νὰ ὑποσκάψουν τὶς κινήσεις μας ἀλλὰ καὶ νὰ δηλητηριάσουν τὶς ὅποιες, καθαρὲς ἀλλὰ σαφεῖς θέσεις, Ἑλλήνων, ἔχουν ἀρχίση νὰ διαφαίνονται!

Μακρυά τους κι ἀγαπημένοι λοιπόν.
Μακρυά τους… Δὲν εἶναι νὰ δίδουμε ἐμπιστοσύνη στοὺς μία καὶ δύο καὶ τρεῖς καὶ  χίλιες φορὲς ἀποδεδειγμένα ἐξαγορασμένους.
Ἐν τάξει;

Φιλονόη

Υ.Γ.1 Ὑπέρ-πατριωνόμεθα βεβαίως βεβαίως… Κατ’ ἐντολὴν τῆς πρεσβείας φυσικά…

Υ.Γ.2. Ποιᾶς πρεσβείας; Δὲν ξέρω… Ἐσεῖς θὰ μοῦ πεῖτε…

Υ.Γ.3. «Πουλᾶ» ὁ πατριωτισμὸς στὶς ἡμέρες μας, οὐδόλως τυχαίως. Ἔχει οὐρὲς ὅμως κι αὐτὸ πίσω του… Μακρυές…

εἰκόνα

.

(Visited 973 times, 1 visits today)
6 thoughts on “Ὑπέρ-πατριωνόμεθα…

  1. Ὄχι! Μὲ τίποτα μακρυὰ καὶ ἀγαπημένοι! Μακρυά μας αὐτοὶ καὶ τιμωρημένοι (ἐπίσης αὐτοί). Καὶ τοῦτο, διότι, ἐὰν ἀποκτήσουνε καὶ πάλι δικαίωμα ἐπιρροῆς, θὰ γίνουνε σὲ λίγα χρόνια τὰ ιδια καὶ χειρότερα.

  2. Ἐπανέρχομαι: Τὸ πρόβλημα ποὺ συνιστοῦν τὰ πρακτοράκια δὲν ἔγκειται σὲ ὅ,τι λένε, ἀλλὰ ἁπλῶς στὸ ὅτι ὑπάρχουνε.

    • Σαφῶς καὶ τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ ὕπαρξίς τους καὶ ὄχι τόσο ὁ ῥόλος τους. Τὸ μεγαλύτερον ὅμως πρόβλημα εἴμαστε ἐμεῖς πού, ἀφ΄ ἑνὸς δίδουμε διαρκῶς εὐκαιρίες, σὲ ἀποδεδειγμένα σκουπίδια, ἐνᾦ, ἀφ΄ ἑτέρου, τὰ μαθήματά μας εἶναι κάτι σὰν …περασμένα ξεχασμένα!!!

Leave a Reply