Ἄς βάλουμε τὸν Ἥλιο στὴν ζωή μας.

Βᾶλε ἀνθηλιακό. Βᾶλε γυαλιά. Βᾶλε κράνος…
Τέλος πάντων, κρύψου, καλύψου ἀπὸ τὸν Ἥλιο διότι θὰ σὲ σκοτώσῃ….
Ὁ Ἥλιος σκοτώνει… Δολοφονεῖ. Ὁ Ἥλιος πρέπει νὰ ἀποφεύγεται…
Ἀφῆστε δὲ ποὺ τώρα τελευταῖα ἔχει καὶ ἐκρήξεις, ἀναλαμπές, ἐκλάμψεις…

Συνέχεια

Ὁ ῥόλος τῆς φλεγμονῆς στὶς καρδιακὲς παθήσεις

Μια νέα εκδοχή της αξονικής τομογραφίας, προσφέρει την δυνατότητα να ανιχνεύσουμε πρώιμα καρδιολογικές βλάβες που θα μπορούσαν να στοιχίσουν την ζωή μας.

Η συγκεκριμένη εξέταση εντοπίζει την εναπόθεση ασβεστίου στην καρδιά και τα αγγεία της (coronary calcium scan). Με αυτή την εξέταση, που πριν λίγα χρόνια είχε γίνει εξώφυλλο στο TIME, μπορούμε να εντοπίσουμε βλάβες πριν την εμφάνιση συμπτωμάτων.

Η νόσος των αγγείων της καρδιάς (στεφανιαία αγγεία) είναι η πρώτη αιτία θανάτου στον σύγχρονο δυτικό πολιτισμό ενώ το 50% των θανάτων στην Ελλάδα οφείλονται σ’ αυτήν. Συνέχεια