Δὲν ἦταν μόνον τὸ ἐνοίκιον τῆς Ἀντωνοπούλου…

Δὲν εἶναι μόνο ἡ «σύντροφος» Ἀντωνοπούλου ποὺ τῆς πληρώνουμε τὸ ἐνοίκιο, ἐνῶ εἶναι ζάμπλουτη καὶ μόνιμος κάτοικος ΗΠΑ.
Εἶναι καὶ ὁ …Βίτσας.
Αὐτὴ ἡ φυσιογνωμία ἀναπληρωτὴς τοῦ Καμμένου. Συνέχεια

Βίτσας, ὁ …«δημοκράτης»!!!

ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς ἐθνικῆς ἀμύνης δημήτρης βίτσας…

Βίτσας, ὁ ...«δημοκράτης»!!!

«τὸ ἐπιχείρημα τῆς τουρκίας, ὑπὲρ τῆς ἐκδόσεως τῶν 8 τούρκων στρατιωτικῶν ποὺ πέρασαν ἐχθὲς στὸ ἑλληνικὸ ἔδαφος μὲ στρατιωτικὸ ἐλικόπτερο, εἶναι πολὺ ἰσχυρό, καθὼς παραβιάστηκε ἡ συνταγματικὴ νομιμότητα καὶ ὑπῆρξε ἀπόπειρα καταλύσεως τῆς δημοκρατίας»… Συνέχεια