Ἡ διατροφή μας καὶ τὸ αἷμα μας.

Ἡ διατροφή μας, ὄσο κι ἐὰν μᾶς ξενίζῃ κάτι τέτοιο, εἶναι σαφῶς συνυφασμένη μὲ τὸ αἷμα μας. 
Εἶναι βέβαια κάτι ποὺ δὲν γνωρίζουμε, ἀλλὰ ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ γνωρίζουμε.
‘Υπάρχουν ἀρκετὰ ἐξεταστικὰ κέντρα ἀνᾲ τὸν πλανήτη σήμερα, ποὺ διενεργοῦν ἐξετάσεις, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς πληροφορήσουν γιὰ τὸ ποιὲς τροφὲς μποροῦμε νὰ τρῶμε δίχως νὰ μᾶς κάνουν κακό.
Συνέχεια