Ἡ Ἐλπίς πέθανε! Εἲμαστε ἐλεύθεροι!

Εἶχα σκεφθεῖ νά μήν ἐμπλακῶ στό γαϊτανάκι τῶν εὐχῶν…

Ἂλλως τε δέν περιμένω κάτι καλλίτερο μέσα στό 2011, ἀπό ὃσα ἒχουμε μάθει νά περιμένουμε.

Δέν μοῦ ἀρέσουν τά ψέματα καί οἱ ὑποκρισίες!

Ὁ λαός μας πολύ σοφά λέει πώς “ἡ  ἐλπίς πεθαίνει πάντα τελευταῖα”.

Ἐγώ πιστεύω πώς ἡ Ἐλπίς ἒχει μόλις πεθάνει. Ἐπί τέλους!

Πέθανε μετά ἀπό πολλαπλά χτυπήματα μέσα στήν βο(υ)λή ἀπό τούς κακοδιαχειριστές μας!

Πέθανε στούς δρόμους ἀπό τούς ἐπαγγελματίες συνδικαλιστές μας!

Πέθανε στήν καρδιά μας, ἀπό ἐμᾶς τούς ἲδιους,   ὑπηκόους κι ὂχι πολῖτες, τῶν καθεστώτων πού ἐναλλάσσονται  μέ τήν δική μας ἀνοχή καί τόν δικό μας ὠχαδελφισμό.

Πέθανε ἀργά, δίχως φωνή, δίχως παράπονο…

Ἢξερε πώς ἒτσι ἒπρεπε νά γίνῃ.

Ἢξερε πώς ἐὰν δέν πέθαινε θά συνέχιζε ἓνα ἒργο καταστροφικό…

Ἢξερε πώς ἀπό τό κουτί τῆς Πανδώρας ἦταν τό μόνο κακό πού δέν εἶχε ξεφύγει… Γιά ἐτοῦτο καί κρατοῦσε δεσμίους ὃσους τήν πίστευαν!!

Καί τώρα Ἓλληνες μπορῶ νά εὐχηθῶ!

Τώρα πού ἐπισήμως πέθανε ἡ Ἐλπίς ξέρω πώς εἲμαστε ἐλεύθεροι νά ἀγωνιστοῦμε γιά τήν ἐλευθερία μας!

Τώρα δέν ὑπάρχει ἐπιστροφή. Οἱ γέφυρες κατέρρευσαν! Μόνον ἐμπρός ἒχει!

Καλήν Πατρίδα Ἓλληνες!

Μόνον αὐτό μᾶς ἒμεινε!

Καλήν Λευτεριά!

Τό 2011 εἶναι ἡ ἀρχή καί τό ξέρουμε ὃλοι…

Μόνον ἡ ἀρχή!

Καλήν Δύναμι Ἓλληνες!

Ἒχουμε δρόμο μακρύ ἐμπρός μας. Δρόμο χωρίς γυρισμό!

Θά τά ποῦμε στό τέρμα!

Ἓλληνες!

Φιλονόη.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply