Νέα τάξις καί παγκόσμιος διακυβέρνησις! Παρέλασις Μόσχας! (μέρος Δ’)

Γιά νά συμπληρώσω πρός ὣρας τά ὃσα κάποιοι ἀποφασίζουν γιά ἐμᾶς χωρίς ἐμᾶς, θά σᾶς θυμίσω τήν παρέλασι στήν Μόσχα πρό μερικῶν μηνῶν (9 Μαΐου 2010)!

Μία μεγαλειώδης παρέλασις πού ἒγινε πρός τιμήν τῶν πεσόντων κατά τοῦ ναζισμοῦ!!! (Πολλά θαυμαστικά!!!)

Παρούσα καί ἡ σιδηρά κυρία Μέρκελ!!  Ἡ ὁποῖα (ναί, ἀπόγονος τῶν ναζιστῶν) κατέφθασε στήν Μόσχα καί αὐτό ἒγινε κεντρικό θέμα συζητήσεων γιά κάποιες ἡμέρες! (Ἡ σημερινή μου ἀναφορά ἀπό τήν Ζούγκλα.)

Διαβάζουμε: «Η Μέρκελ, από κοινού με την Ρωσική πολιτική ηγεσία, θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση που θα περάσει από την Κόκκινη Πλατεία–με τη συμμετοχή 10.000 στρατιωτικών και βαρέων όπλων……

…..Σε συνέντευξή της στο Ιτάρ-Τας, η Μέρκελ χαρακτήρισε την πρόσκλησή της “μεγάλη τιμή”, προσθέτοντας ότι δεν θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένο ότι πολιτικός ηγέτης της Γερμανίας προσκλήθηκε στους εορτασμούς. »

καί πιό κάτω:  «Για πρώτη φορά τα τελευταία 65 χρόνια, θα παρελάσουν επίσης τμήματα της Γαλλίας, της Βρετανίας και των ΗΠΑ, χωρών-μελών του NATO.»

Ἐπίσης στήν Ζούγκλα διαβάζουμε γιά τίς ἀντιδράσεις τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος καί τούς διαφόρους σχολιασμούς!!  (Χλιαρά πράγματα! Ποιός θά ἀντιταχθῇ σέ μίαν τόσο μεγάλη ἐπιχείρησι; Ὃλοι οἱ ἐμπλεκόμενοι θά ἒχουν νά λαμβάνουν τό κάτι τους!) : «Ποτέ ξανά μέχρι τώρα ξένα στρατεύματα δεν παρέλασαν στην Κόκκινη Πλατεία. Πρόκειται για βεβήλωση της παράδοσής μας», δήλωσε ο Sergei Obukhov, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ρωσικού κομμουνιστικού κόμματος.

Καί τελικῶς ὃλα πῆγαν καλῶς! Ὃλοι οἱ ἡγέτες ἐκεί (ὂχι μόνον τοῦ ΝΑΤΟ), συμφωνοῦντες καί διαφωνοῦντες!! Ἒως κι ὁ κύριος Hu Jintao. Μόνον ὁ Ὀμπάμα ἀπουσίαζε! (Ἲσως νά ἦταν στήν σύσκεψι γιά τήν  προετοιμασία τῆς ἂλλης παραστάσεως πού μόλις προσφάτως μᾶς παρουσίασαν σέ παγκόσμια πρώτη!)

Ἀπολαῦστε τους!

Καί λίγο ἀκόμη:

Κι ἐδῶ μαζεμένοι:

Ὂχι ὃτι δέν μᾶς τά ἒλεγαν…

Ἀλλά ποῦ νά καταλάβουμε ἐμείς….

Τώρα, ἐφ’ ὃσον παρήλασαν ὃλοι μαζί, ἒδεσαν τά στρατά μεταξύ τους, τά εἶπαν καί κάποιες φορές στό φανερό ἢ στό κρυφό, εἶναι πανέτοιμοι νά ἀντιμετωπίσουν ὃσα μᾶς ἐπιφυλάσσει ὁ οὐρανός καί αὐτά πού θά πέσουν ….στό κεφάλι μας!!!

Ξυπνᾶμε Ἓλληνες!!!!

Μᾶς δουλεύουν!!!

Φιλονόη.

Υ.Γ. Περισσότερα μπορεῖτε νά διαβάσετε στά:

Σχετικὰ θέματα:

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply