Δὲν μᾶς ἔπρεπε νὰ μᾶς ἐλευθερώσῃς Γέρο μου….

Ὢ ῥεεεεε….

Τὶ εἶναι αὐτὸ; Τὶ ἐγκληματίες προγόνους ποὺ εἴχαμε; Τὶ δολοφόνους Κολοκοτρωναίους καὶ Μπουμπουλίνες βγάλαμε; Τά καημένα τὰ τουρκάκια! Τὶ πέρασαν ἀπὸ τοὺς παπποῦδες μας; Τέτοιο μένος!!!

Τέτοια καφρίλα!!!

Παραδόπιστοι καὶ ἀλῆτες!!!! Καὶ τοὺς τιμοῦμε;  Φτοῦ μας!!!

Ὁ δὲ Γέρος, ἕνας ἀλητάμπουρας!!!

«Λακωνικὰ και ἀόριστα»  στὸ τέλος τῆς βιογραφίας του ἀναφέρει κάτι γιὰ τὶς λεηλασίες!!! Γιατί; Δὲν πῆρε ἀρκετὰ; Τόσα λάφυρα!!! Τόσα χρυσάφια!!! Προίκισε κόρες, υἱοὺς ἐγγόνια καὶ δισέγγονα!!! Τόσο χρῆμα ἅρπαξε!!!! Καὶ τὸ ἔκρυβε; Μὰ ὁ βήχας κι ὁ παράς δὲν κρύβονται, λέει ὁ λαός μας… Αὐτὸς πῶς τὰ κατάφερε; Προσωπικῶς διαβάζω πώς ὅλα τὰ λέει ξεκάθαρα!!! Δὲν ὑπονοεῖ ΤΙΠΟΤΑ!!!

Τὶ μᾶς λές  Βερέμη; (Διὰ στόματος τοῦ καημένου Τατσοπούλου… ἄσε, αὐτὸς δὲν γράφει, δὲν στοιχειοθετεῖ, δὲν σκέφτεται …. καὶ στὸ τέλος….)

Σοβαρά; Θ λεγα ν κάνουμε μίαν σύσκεψι μερικοί π μς (ποὺ δὲν εἴμαστε ἱστορικοί) μ τν μάδα Βερέμη (ποὺ εἶναι «ἱστορικοί»), δημοσίως καὶ νὰ καταθέσουμε ΟΛΟΙ τὶς πηγές μας!!! ΟΛΟΙ μως!!! Ὄχι ἐμεὶς νὰ φορτωθοῦμε ἀπό μίαν βιβλιοθήκη κι ὁ Βερέμης νὰ ἐμφανισθῇ μὲ τὰ …κιτάπια!!!

Κι ἐπεί δή τό θέμα κατήντησε γελοῖον, θὰ ἔλεγα στὸν «ἔγκριτο μας ἱστορικό» νὰ τολμήσῃ καὶ νὰ μὴν κρύβετε πίσω ἀπό τὸν Τατσόπουλο! (Στό κάτω κάτω ὁ Τατσόπουλος τὶ φταίει καὶ εἰσπράτει ὅλη τὴν ὀργὴ ἤ τὸν θυμό κάποιων; Αὐτὸς ἔβαλε μία κασέτα καί λέει… Πῶς τὰ λένε στὶς διαφημίσεις; Ἀκριβῶς ἔτσι. ντί ν διαφημίζει ποσμητικ, διαφημίζει τ θωμανικά!!! Μὲ λίγο ὑψηλότερες ὅμως ἀμοιβές ἀπό τὸ συνηθισμένο!!! Διπλοθεσίτης ἐν ὁλίγοις!!)

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ἐγώ δὲν λέω γιὰ νὰ λέω… Στὸ ὁ Κολοκοτρώνης ἀπαντᾶ θᾶ λάβετε μερικές πρόχειρες ἀπαντήσεις μου. ναμένω πίσης ντίδρασι κα παρέμβασι πό τ πουργεον -Παιδείας ὡς τε νὰ πάψῃ τὸ θρᾶσος καὶ ἡ παρρησία   κάποιων, οἱ ὁποῖοι γελοιοποιοῦν καὶ προσβάλλουν, ἄνευ αἰδοῦς, ἐθνικά σύμβολα καὶ κατασυκοφαντοῦν ἱστορικῶς καταξιωμένα πρόσωπα. Δὲν εἶναι μόνον θέμα ἠθικῆς  τάξεως πλέον! Εἶναι θέμα ἀρχῶν!

Σχετικά θέματα:

Ἡ pax ottomanica

Ὁ Κολοκοτρώνης άπαντᾶ!

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply