Ἰπεκτσί, ῥόταρυ, ΕΛΙΑΜΕΠ κι …«ἑλληνοτουρκική» φιλία!!!

Θεωρητικῶς, μόνον θεωρητικῶς, δὲν θὰ  μποροῦσε νὰ ὑπάρχῃ αὐτὴ ἡ «ἑλληνοτουρκική» φιλία, γιὰ ἕναν καὶ μόνον λόγο: διότι ὁ Τοῦρκος, ἀκόμη καὶ σήμερα ποὺ μιλᾶμε καὶ θεωρεῖται …πεπολιτισμένος, μᾶς θεωρεῖ χαμένη του ἀποικία. Ὅταν λοιπὸν κάποιος σὲ θεωρῇ ἐν δυνάμει δοῦλο του (βλέπε κι ἀμέτρητες ἐναέριες παραβιάσεις γιὰ παράδειγμα), φιλίες ὁποιουδήποτε εἴδους δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ ὑπάρξουν κατ’ οὐδέναν τρόπο. Ἐκτὸς ἐὰν τραβᾷ ἡ ὄρεξίς σου μερικὲς σφαγὲς ἀκόμη, γιὰ νὰ μάθῃς νὰ μὴν σηκώνῃς κεφάλι ὁριστικῶς καὶ τελεσιδίκως. Διότι ὅσο προσκυνᾷ κάποιος τὸν ἐν δυνάμει ἀφέντη, ἐθελοτυφλώντας κι ἐλπίζοντα στὸν μικρότερο δυνατὸ …πότον, τόσο πιὸ κοντὰ στὸ τέλος του ὁδηγεῖται. Οἱ προσκυνημένοι, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ἦσαν πάντα ἀναλώσιμοι. Κατ’ ἐπέκτασιν, ἐὰν θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρξῃ μία τέτοια φιλία, αὐτὴ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναφέρεται σὲ ἰδίους τρόπους ἀντιμετωπίσεως, σὲ σεβασμὸ καὶ σὲ αὐτοσεβασμό. Κι ἐπεὶ δὴ ὅλα αὐτὰ μαζὺ δὲν ὑπάρχουν, παρὰ μόνον προσκυνημένοι καὶ πρόθυμοι πολιτικάντηδες, αὐτὸ τὸ ἀνέκδοτον παρακρύωσε. Ὄχι μόνον φιλία δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρξῃ, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον θὰ ἔπρεπε καὶ νὰ στιγματίζονται ὅσοι τὴν προωθοῦν μά, κυρίως, νὰ στραβοκυττάζουμε ἀγριεμένα ὅποιον κι ὅ,τι πασχίζει νὰ μᾶς ἀλλοιώσῃ τὸ (λίγο) μυαλὸ ποὺ μᾶς ἀμέμεινε.

Ἐν τούτοις ὅμως τὸ παραμυθάκι καὶ διαφημίζεται καὶ ἀναπαράγεται καὶ προθεῖται κι ἂς εἶναι πλῆρες παρανοϊκότητος καὶ ἀσαφείας.
Εἴτε γιατὶ οἱ στοὲς αὐτὸ διετάχθησαν νὰ κάνουν…

Συνέχεια

Ποιοί πλαστογραφοῦν τήν ἀληθινή ἱστορία τοῦ 1821;

Ποιοί πλαστογραφοῦν τήν ἀληθινή ἱστορία τοῦ 1821;

Δέν ξέρουμε;

Δέν ἀντιλαμβανόμαστε;

Δέν τούς βλέπουμε νά γυρνοῦν δεξιά κι ἀριστερά καί νά μᾶς παρουσιάζουν θρασύτατα τίς φᾶτσες τους;

Δέν ἀναγνωρίζουμε τούς στόχους τους;

Συνέχεια

Ὁ Κολοκοτρώνης ἀπαντᾶ!

Κύριε («στορικέ») Βερέμη. Κι σες ο σύμβουλοί του κα συνεργτες του. Ἐὰν πράγματι γνωρίζετε γράμματα, διαβστε τ παρακάτω πόσπασμα. Πιστεύω ὅτι θ σς βοηθήσῃ διαιτέρως.

σως μως ν σς δυσκολεύ γλώσσα το Γέρου κάπως….

Ν βοηθήσω λοιπόν λίγο. χουμε κα λέμε:

1ον . Τν λέξι  «μπέσα» τν χετε κούσει ποτέ; Εναι μία συνήθεια πο εχαν ( κι ετυχς κόμη χουν) κάποιοι νθρωποι,  κυρίως ντρες, καὶ φορ στν τήρησι το λόγου ποὺ  Συνέχεια

Ἡ Pax Ottomanica.

Ἡ Pax OttomanicaPax othomanica νέος ὅρος! Τοῦ κυρίου Τατσοπούλου! (13ο λεπτό στὴν «νέα ἱστορία» τοῦ ΣΚΑΙ γιὰ τὸ 1821!)
Τελικῶς κύριε Τατσόπουλε καὶ κύριε Βερέμη, εἴχατε δὲν εἴχατε, μὲ βάλατε νὰ δῶ τὸ κύκνειον ἆσμα σας! «Ἡ γέννησις ἑνός ἔθνους» τὸ ἀποκαλεῖτε! Γιὰ νὰ δοῦμε ὅμως… Εἶναι πράγματι ἡ γέννησις ἑνὸς Ἔθνους ἤ μήπως εἶναι μόνον ἡ γέννησις μίας νέας ἱστορικῆς ἀπάτης….ποὺ ἁπλῶς, ὅπως τόσες καὶ τόσες ἄλλες, καταργεῖ τὴν ἱστορία;
Ξεκινῶ λοιπόν κύριε Τατσόπουλε ἀπό τὸ 4ο λεπτό τῆς «ἱστορικῆς» σας παρουσιάσεως! Συνέχεια

Ὅποιος ἔχει τὴν μυΐγα μυγιάζεται!

Ὅποιος ἔχει τὴν μυΐγα μυγιάζεται!

Ατξέρω γώ!

Διάβαζα γιτν «γανάκτησι» Τατσοπούλου ναφορικς μτκείμενα τοπιτσιρίκου.

πιτσιρίκος γγράφως κατήγγειλε τος συγγραφες ς χρηματισμένους. 

Βέβαια, νόματα δν δωσε. λλ γι ν γράφ κάτι ξέρει.

Στ μεταξύ, πολς Τατσόπουλος πεφάσισε νπερασπιστ τν φήμη λων τν συγγραφέων. 

Συνέχεια

1821: ἡ ἱστορία τῶν ἀνιστορήτων.

1821: ἡ ἱστορία τῶν ἀνιστορήτων.

Ὁ Καθηγητής Βασίλης Φίλιας, πρώην Πρύτανις Παντείου Πανεπιστημίου, γράφει:

Ενας αποτελεσματικός τρόπος – ίσως ο αποτελεσματικότερος – για να αποφύγεις να κριθεί μια επιστημονική εργασία επί της ουσίας, δηλαδή με ποιοτικά κριτήρια, είναι να επιτύχεις να χαρακτηρισθεί ως «προοδευτική προσέγγιση» σαν αντιπαράθεση και κατ’ αντιδιαστολή με τις «λοιπές», που συλλήβδην στιγματίζονται ως «ξεπερασμένες», «πεπαλαιωμένες», ακόμη και αντιδραστικές.

Συνέχεια