Ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος τοῦ μόχθου, ποὺ χάριζε τὸν μισθό του, ποῦ πῆγε;

Ἔκραξαν τὴν Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου στὴν Κεφαλονιά.

Ὁ Παπακωνσταντίνου κρύφτηκε στὴν 3.000.000 βιλάρα του καὶ δὲν ξεμύτιζε! (Κάπως πιὸ παρήγορο… Ἀπὸ τοὺς τέσσερις τοίχους ἑνὸς ξενοδοχείου, ἡ 3.000.000 βίλα εἶναι μία …ὄασις!)

Ἡ Νταράλα μετὰ τοῦ συζύγου τὰ ἄκουσε σὲ ἐστιατόριο στὴν Σύρο…

Ὁ ΓΑΠ πέρασε ἀπὸ Ὕδρα, Πόρο καὶ γενικῶς ἀπὸ τὰ τοῦ Σαρωνικοῦ…. ὡς κυνηγημένος!

Ἀπὸ ὅπου ὄμως κι ἐὰν ἐπέρασαν, κρὰ κρὰ κρὰ…

(Μόνον τὸν Πάγκαλο δὲν ἄκουσα… Αὐτὸν τὸν διάβασα…)

Κι ἀναρωτιέμαι… Ἐκεῖνος ὁ πολίτης, ὁ ἄνθρωπος τοῦ μόχθου,  ποὺ θὰ προσέφερε καὶ τὸν μισθό του ποῦ πῆγε; Δὲν τὸν βρῆκε ἀκόμη τὸν ΓΑΠ; Οὔτε τοὺς λοιπούς; Διότι μόνον κραξίματα ἀκοῦμε… Ἕνα «σᾶς εὐχαριστοῦμε, νὰ μᾶς ξανά ‘ρθετε» ἀπὸ ποὐθενά; Μὰ τόσο …ἄφαντος πιὰ αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος τοῦ μόχθου; Καὶ πῶς θὰ λύσῃ τὸ πρόβλημα τῆς οἰκονομίας ὁ τσᾶρος Παπακωνσταντίνου; 

Ἐκτὸς κι ἐὰν τὸν ἔκραξαν τὸν ἄνθρωπο τοῦ μόχθου καὶ κρύφτηκε… Ἢ ἐὰν κατάλαβε τὸ δούλεμα… Ἢ ἐὰν ξεκινήσαμε ἐμεῖς νὰ καταλαβαίνουμε ἐπὶ τέλους τό δούλεμα…

Φιλονόη.

φωτογραφία ἀπὸ ἀττικό παρατηρητή

Leave a Reply