Ἡ χονδρομπαλοῦ….

Προσέξτε πολὺ καλὰ τοὺς στίχους αὐτούς… Εἶναι σὰν ὁ Νίκος Γκᾶτσος νὰ ζοῦσε ἐδῶ καὶ τώρα… Κι ὄχι τότε ποὺ ἔγραφε.. Μέσα σὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ ζοῦμε κι ἐμεῖς σήμερα… Σὰν νὰ κατέβηκε στὸ Σύνταγμα ἐχθὲς καὶ κρατῶντας μίαν γαλανόλευκη νὰ κατάλαβε ξανὰ ὅσα κάποιοι ἄρχισαν νὰ καταλαβαίνουν….

«…μὲ βατέψανε ποὺ λὲς σαράντα βάρβαρες φυλές…

 

….Εἶδα τὰ ἴδια μου παιδιά, νὰ δίνουν σ’ ἄλλους τὰ κλειδιά…..»

Ἑλλάδα μας… Ποὺ ἀκόμη σὲ βατέβουν… Κι ἀκόμη τὰ ἴδια σου τὰ παιδιὰ δίδουν σὲ ἄλλους τὰ κλειδιά

 Φροντίστε μόνον νὰ βοηθήσουμε τὴν γριὰ χονδρομπαλοῦ νὰ εὕρῃ τὸν δρόμο γιὰ τὸν Λυκαβηττό… Τὸ κεράκι θὰ τὸ ἀνάψουν καὶ θὰ τὸ κρατήσουν ἀναμμένο μόνον ὅσοι ἀντιλαμβάνονται… Αὐτοὶ ποὺ τόσους αἰῶνες τὸ κρατοῦσαν ἀναμμένο γιὰ νὰ τὸ δώσουν στὴν χονδρομπαλοῦ… 

Ἐλπίζω νὰ μὴν τρομάξουν ἀπὸ τὴν εὐθύνη ποὺ τοὺς ἀναλογεῖ…

Φιλονόη.

Υ.Γ. Εὐχαριστῶ πάρα πολὺ τὸν ΘΕΙΟ ποὺ τὸ ἐμοιράσθη μαζύ μου καὶ μαζύ σας. Εἶναι πολὺ σημαντικὴ ἠ στήριξίς του καὶ πολύτιμος. 


Μιὰ Κυριακὴ στὴν Κοκκινιά,
στὴν παιδική μου γειτονιά
εἶδα μία γριὰ χοντρομπαλοῦ
ποὺ ὁ νοῦς της ἔτρεχε ἀλλοῦ

Τὴν κύτταξα, μὲ κύτταξε…
σὰν κουκουβάγια σὲ μπαξὲ,
καὶ μοῦ ‘πε μὲ φωνὴ θολὴ
ποὺ μάνα θύμιζε τρελλή:

«Σὲ χῶμα φύτρωσα ζεστὸ
αἰῶνες πρὶν ἀπ’ τὸν Χριστό.
Ζοῦσα καλὰ κι εὐχάριστα
κι ἔπαιρνα μόνον ἄριστα.

Μὰ σὰν προχώρησε ὁ καιὸός
ἔγινε ὁ κόσμος μοχθηρός
καὶ μὲ βατέψανε, ποὺ λές,
ράδα βάρβαρες φυλές.


Σελτζοῦκοι, Σλαῦοι, Ἐνετοί

λὲς κι ἦσαν ὅλοι τους βαλτοί.
Τότε κατάλαβα γιατί…
Καμμένο ἤμουνα χαρτί…
Δίχως χαρά δίχως γιορτή…

Σιγά σιγά καὶ ταπεινά,
μ’ ἀγῶνες καὶ μὲ βάσανα,
καινούργια ἔβγαλα φτερά,
μὰ ἦλθαν τὰ χειρότερα

Εἶδα τὰ ἴδια μου παιδιά,
νὰ δίνουν σ’ ἄλλους τὰ κλειδιά..
Και μὲ χιλιάδες ψέμματα,
μὲ προδοσίες κι αἵματα
νὰ μοῦ σπαράζουν τὴν καρδιά…

Γι’ αὐτό μιὰ νύκτα σκοτεινή,
θ’ ἀνέβω στὴν Καισαριανή,
μὲ κουρασμένα βήματα,
νὰ κλάψω γιὰ τὰ θύματα,
στ’ ἀραχνιασμένα μνήματα…

Κι ἐκεῖ ψηλὰ στὸν Ὑμηττό…
ἀντίκρυ στὸν Λυκαβηττό,
μικρό κεράκι θὰ κρατῶ
νὰ φέγγῃ χρόνους ἑκατό…»

Στίχοι Νίκος Γκᾶτος, μουσικὴ Σταῦρος Ξαρχάκος.

Φωτογραφία ἀπὸ ἐδῶ  

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply