Ποιὸς δίδει σημασία στοὺς «ἀγανακτισμένους»;

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς, γιὰ νὰ παρατήσουμε τοὺς καναπέδες μας καὶ νὰ βγοῦμε στὶς πλατεῖες, μόνον ἀγανακτισμένοι δὲν εἴμαστε… Θυμωμένοι ναί! Ἐξαλλοι, ναί!! Ἐξ-ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΙ, ναί!!! Ἀλλὰ ἀγανακτισμένοι;  Πφφφφφ…

Σιγὰ μήν σπάσουμε τὰ μοῦτρα μας γιὰ λίγη ἀγανάκτησι….

Ἀγανακτισμένοι ἤμασταν ὅταν κατῂργησε ὁ ΓΑΠ τὴν λέξι «Ἐθνικό» ἀπό τὸ ὑπουργεῖο ἀ-Παιδείας. Ἀγανακτισμένοι ἤμασταν ὅταν κάτι Ῥεπουσοδραγῶνες μᾶς ἄλλαζαν τὰ φῶτα μὲ τὶς ἀνιστορικότητες καὶ τὶς ψευτιές τους. Ἢ ὅταν μάθαμε πὼς ὁ Καλός (τῆς ΝΔούλας ντέ) ὑπέγραψε τὴν διδαχή τῆς τουρκικῆς γλώσσης γιὰ τὰ γυμνάσιά μας. Ἢ ὅταν «ἔσβησαν» τὰ ῥαντὰρ στὸ μισό Αἰγαῖο.. Ἢ ὅταν περιδιάβαιναν τὰ γειτόνια στὸ Σούνιο… Ἢ ὅταν ὁ Πάγκαλος μᾶς κατηγοροῦσε γιὰ τὰ φαγοπότια του…. Ἢ ὅταν ἡ Νταράλα-Σαραγκούση ἔταζε λαγοὺς μὲ πετραχήλια στὰ ΛΑΘΡΟφιλαράκια της…. Ἢ ὅταν ὁ Καστανίδης μᾶς ἔταζε νομοσχέδια μὲ  ἐχθροπάθειες… Ἢ ὅταν σπάγανε τὴν γιαγιά μας στὸ ξύλο τὰ ΛΑΘΡΟεποίκια γιὰ νὰ τῆς ἁρπάξουν 20 εὐρόπουλα… Ἢ ὅταν βίαζαν τὸν υἱό τοῦ γείτονα πέντε σκουπιδομαζώματα ἀπὸ τὴν ἄλλη ἄκρη τοῦ πλανήτου. Ἢ ὅταν ὑπέγραφαν τὰ μνημόνια κι ἐκχωροῦσαν κάθε ἐθνικό μας δικαίωμα στὰ κολλητάρια  τους. Ἢ ὅταν ὑπέσκαπταν τὴν σύμβασι γιὰ τὸν ἀγωγὸ Μπουργκὰς-Ἀλεξανδρούπολι. Ἢ ὅταν μάθαμε πὼς ὁ Μαντέλης πῆρε «μόνον» κάτι ἑκατοντάδες χιλιάδες καὶ δὲν ἤξερε ποιός πῆρε τὰ ὑπόλοιπα.. Ἢ ὄταν ἀνακαλύπταμε τὰ παιχνίδια τῶν Σημίτη καὶ Παπακωνσταντίνου μέ τὴν εὐνοουμένη τους Goldman Sachs… Ἢ ὅταν Ὁ Σαραγκούσης περνοῦσε τὸ ΛΑΘΡΟνομοσχέδιο τῆς παρανόμου ἐλληνοποιήσεως τῶν ΛΑΘΡΟεποίκων… Ἢ ὄταν ὁ βεζύρης βολτάριζε μὲ τιμὲς καὶ δόξες στὴν Θράκη ὡς «ἀπελευθερωτής».. Ἢ ὅταν «ἀνακαλύπταμε» τὰ παιχνίδια μὲ τὰ πετρέλαια καὶ τὶς συμβάσεις Κούπερ… Ἢ ὅταν ἄλλαζαν τὸ παρκέ στὰ (γ@@ῶ τὰ) ὑπουργεῖα τους, γιὰ νὰ μὴν φθαρῇ ἡ γόβα… Ἢ ὅταν μαθαίναμε πὼς χάσαμε κάτι ὑποβρύχια, ὄχι σὲ κάποιον βυθό, ἀλλὰ σὲ κάτι τσέπες ἄνευ …βυθοῦ!!! 

Ἤμασταν ἀγανακτισμένοι ὅταν μαθαίναμε πὼς ἀντί γιὰ τοὺς καταγεγραμμένους ψηφοφόρους, ἐψήφισαν 10 (;) 20(;) 30 (;) % παραπάνω… Ἀγανακτισμένοι ἤμασταν ὅταν ἔφτιαχναν ἐπιτροπὲς ἐπὶ ἐπιτροπῶν (ποὺ ἐμεῖς τίς χρυσοπληρώναμε) γιὰ νὰ ἐλέγξουν κάτι, κι ὅταν τελείωναν μὲ τοὺς ἐλέγχους, τὰ ἐγκλήματα εἶχαν παραγραφεῖ. Ἀγανακτισμένοι ἤμασταν ὅταν αὐτοαθωόνονταν. Ἢ ὅταν αὐτοπαρέγραφαν ὄσα δὲν τοὺς ἄρεσαν. Ἢ ὅταν μὲ (γ@@ῶ) τὴν ἀσυλία τους μᾶς περιέπαιζανμὲ θρασύτητα. 

Ἀγανακτισμένοι ἤμασταν ὄταν τὰ παιδιά μας ἔφευγαν ἄνθρωποι ἀπὸ τὰ σπίτια μας γιὰ νὰ ἐπιστρέψουν φυτὰ ἀπὸ τὰ σχολεῖα τους. Ἢ ὅταν σκότωσαν τὸν Μανώλη γιὰ μία τσάντα.. Ἢ ὅταν καλούσαμε σήμερα τὴν ἀστυνομία καὶ δὲν ἐρχόταν ποτέ. Ἢ ὅταν βλέπαμε τὴν τρούπα στὰ σύνορα ὀρθάνοικτη! Ἢ ὅταν βλέπαμε τὶς ζωές μας νὰ ῥημάζουν ἡμέρα μέ τὴν ἡμέρα… 

Ναί, ἔως πρὸ μερικῶν ἡμερῶν ἤμασταν ἁπλῶς ἀγανακτισμένοι… Κάθε πρωΐ μαζεύαμε καὶ μίαν μικρή ἀγανάκτισι… Μία ἀκόμη πρὸς τὸ μεσημέρι.. Δύο μὲ τρεῖς ἐπί πλέον ἔως ὄ,του νυκτώσῃ… Καὶ λίγο λίγο, ἀγανάκτησι τὴν ἀγανάκτησι, φασουλάκι τὸ φασουλάκι, ξεχείλισε τὸ σακκουλάκι… Κι ὄχι μόνον ξεχείλισε τὸ ἄτιμο… Ἀλλὰ μᾶς ἔφτιαξε καὶ μίαν διάθεσι…. Ὡςτε σήμερα πλέον  νὰ μὴν εἴμαστε μόνον ἀγανακτισμένοι, ἀλλὰ βαθιά, βαθύτατα, ἀπερίγραπτα, μοναδικά, ἀνεπανάληπτα, πρωτόγνωρα….

ἐξ-ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΙ!!!!!

Διότι μαζέψαμε πολλὲς μικρὲς ἀγανακτήσεις, δόσαμε τόπο στὴν ὀργή, κάναμε ὑπομονή, κάναμε κουράγιο…. Ἒ ἄει στὰ κομμάτια τους πιά… Τώρα τέλος ὅλα!

Ἐξ-ΟΡΓΙΣΤΗΚΑΜΕ!!!!

Κι ὅσοι δὲν τὸ ἔχουν καταλάβει ἀκόμη, εἶναι μία πάρα πολὺ καλὴ εὐκαιρία γιὰ νὰ τὸ καταλάβουν…. Ἃς στήσουν ὅσες μικροφωνικὲς θέλουν… Ἂς ῥίξουν ὅλες τους τὶς  προπαγᾶνδες στὸν δρόμο…  Ἂς τάξουν ὅσα τοὺς ἔταξαν κι ἄλλα τόσα…. Ἂς κάνουν ὅ,τι θέλουν… Τὰ θεατρικά τους στησίματα εἶναι πλέον γνωστά.. Δὲν πιάνουν… Ὁ κόσμος ποὺ κατέβηκε στὸ Σύνταγμα, δὲν χρειάζεται νέους «σωτῆρες»… Τοὺς δοκίμασε ὅλους.. Καὶ εἶναι ὅλοι γιὰ πέταμα… ΟΛΟΙ!!!! 

Ὁ κόσμος ποὺ κατέβηκε στὸ Σύνταγμα κατέβηκε γιὰ νὰ δείξῃ πόσο πολὺἐξ-ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΣ εἶναι μὲ τὸ κάθε τομάρι ποὺ τοῦ καταληστεύει τὴν ζωή καὶ τὴν σκέψι… Κι ἐὰν ἀκόμη δὲν ἔχουν βρεῖ τὸν «δρόμο» τους, μὴ φοβᾶστε… Μόνοι τους θὰ τὰ καταφέρουν… Ἔχουν μία φωνούλα μέσα στὸ κεφάλι τους, πανάρχαιη, ποὺ τοὺς λέει τὸ πῶς πρέπει νὰ πορευθοῦν γιὰ νὰ ἀποτινάξουν κάθε βρωμιὰ ἀπὸ τὴν ζωή τους… Κι  ὅποιος τοὺς ἐμποδίσῃ, δὲν θὰ περάσῃ καθόλου καλά.. Νὰ τὸ θυμοῦνται κάποιοι πονηροί…΄

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ἔχουν καταφέρει οἱ «ἀγανακτισμένοι» νὰ περάσουν μίαν εἰκόνα «ἀγανακτήσεως»… Τὸ πίσω ἔχει ἡ ἀχλάδα τὴν οὐρά, τὸ γνωρίζουν; 

Σχετικὰ θέματα:

Μᾶς πᾶνε ἢ πᾶμε μόνοι μας;  

Ὄχι «ἀγανακτισμένοι»! ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΙ!!!  

Πολλὲς «συμπτώσεις» μὲ τοὺς ἀγανακτισμένους!

Οἱ  «ἀγανακτισμένοι» καὶ οἱ προβληματισμένοι. 

Τί κρύβεται πίσω ἀπὸ τὴν κίνησι τῶν ἀγανακτισμένων;  

Κάνετε φασαρία μήπως καὶ ξυπνήσουν οἱ Ἕλληνες!

Εἶμαι ἐξ-ΟΡΓΙΣΜΕΝΗ κι ὄχι «ἀγανακτισμένη».

Ὄχι «ἀγανακτισμένοι»! ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΙ!!!  

Οἱ  «ἀγανακτισμένοι» καὶ οἱ προβληματισμένοι. 

Κάνετε φασαρία μήπως καὶ ξυπνήσουν οἱ Ἕλληνες!  

Ποιος δίδει σημασία στος γανακτισμένους;

πάρχει κάποιο σχέδιο πίσω π τος «γανακτισμένους»;

ξοργισμένοι λληνες στ Σύνταγμα!

Ὀργισμένοι Ἕλληνες στὸ Σύνταγμα! 

Οἱ διοργανωτὲς τῶν «ἀγανακτισμένων» μήπως εἶναι ἐντεταλμένοι; 

Ὁ Προμηθέας ἐπέστρεψε!!!!

Μία ἀπάντησις στὸ «ὁ Προμηθέας ἐπέστρεψε».

ἡ  φωτογραφία ἀπό ἐδῶ

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

31 thoughts on “Ποιὸς δίδει σημασία στοὺς «ἀγανακτισμένους»;

  1. ΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ “ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ” ΠΟΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΑΣΑΝ ΣΤΟ: Ψήφισμα Λαϊκής Συνέλευσης Πλατείας Συντάγματος http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1296255 ΑΠΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΒΑΥΚΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΡΙΚΟΙ (ΑΜΑΘΟΙ ΚΑΙ ΑΒΓΑΛΤΟΙ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΣΤΙΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ) ΟΤΙ ΘΑ “ΚΑΠΕΛΛΩΣΟΥΝ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ” ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ. ΜΑΛΛΟΝ ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΟΜΟΙΩΣΟΥΝ

  2. Εἶπεν ὁ Ἡράκλειτος (ἀπόσπ. 121): «ἄξιον Ἐφεσίοις ἡβηδὸν ἀπάγξασθαι πᾶσι καὶ τοῖς ἀνήβοις τὴν πόλιν καταλιπεῖν». Γινόμενος δὲ ἐγὼ ὀλίγόν τι μακάβριος, παραλάσσω ἐξ ἀφορμῆς τῆς σημερινῆς κατάντιας τὰ ἀνωτέρῳ εἰς «ἄξιον Ἕλλησιν ἡβηδὸν ἀπάγξασθαι πᾶσι καὶ τοῖς ἀνήβοις τὴν χώραν καταλιπεῖν», φρονῶν ὅτι διὰ νὰ σωθῆ ἡ Ἑλλὰς καὶ νὰ συνεχίσῃ νὰ ὑπάρχη μία εἶναι ἡ λῦσις, ὅτι δηλαδή πάντες ἀπὸ ἔφηβον καὶ ἄνω νὰ κρεμασθοῦν (τῆς ἀφεντιᾶς μου συμπεριλαμβανομένης) καταλιπῶντες τὴν χώραν εἰς τοὺς ἀνήβους, εἰς τοὺς μὴ ἔχοντας φθάσει δηλαδὴ εἰς τὴν ἐφηβείαν. Βεβαίως πολλοὶ ἴσως νὰ διαφωνοῦν ὡς πρὸς τὴν κρεμάλα. Βρὲ ἀδελφέ, ὑπάρχει καὶ ὁ πνιγμός, ἡ ἀσιτία, ἡ κατακρύμνησις, ὁ πυροβολισμὸς, τὸ κόψιμο τῶν φλεβῶν καὶ ἄλλα τέτοια ὡραῖα καὶ καλά. Ἀρκεῖ νὰ ἀπαλλαγῆ ἡ πατρίς ἀπὸ τὰ ἄχρηστα τομάρια μας ὥστε νὰ ἰδῆ καὶ πάλι Θεοῦ πρόσωπον….
    Φρίκη, ἔ;

Leave a Reply