Ὀργισμένοι Ἕλληνες στὸ Σύνταγμα…

Νὰ κάνω μᾶννες δίχως υἱοὺς καὶ γυναῖκες δίχως ἄνδρες…

νὰ κάνω καὶ μωρὰ παιδιά…

Κάτι λέγαμε γιὰ τὸ κοινὸ τῶν Ἑλλήνων παρελθόν; 

Γιὰ τὶς σημαῖες; Γιὰ τὸ ὄνειρο; 

Καλὴν Πατρίδα Ἕλληνες…

Φιλονόη.

Σχετικὰ θέματα:

Ὁ Προμηθέας ἐπέστρεψε!!!! 

Νὰ ποὺ μᾶς βγαίνουν καὶ διεθνιστὲς οἱ «ἀγανακτισμένοι»!

Καὶ  τὸ ξεβράκωμα τῶν «ἀγανακτισμένων» καλὰ κρατεῖ.

Μία ἀπάντησις στὸ «ὁ Προμηθέας ἐπέστρεψε».

Εἶμαι ἐξ-Ὀργισμένη κι ὄχι «ἀγανακτισμένη»  

Μᾶς πᾶνε ἢ πᾶμε μόνοι μας;  

Ὄχι «ἀγανακτισμένοι»! ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΙ!!!  

Οἱ  «ἀγανακτισμένοι» καὶ οἱ προβληματισμένοι. 

Τί κρύβεται πίσω ἀπὸ τὴν κίνησι τῶν ἀγανακτισμένων;  

Κάνετε φασαρία μήπως καὶ ξυπνήσουν οἱ Ἕλληνες!  

Ποιος δίδει σημασία στος γανακτισμένους;

πάρχει κάποιο σχέδιο πίσω π τος «γανακτισμένους»;

ξοργισμένοι λληνες στ Σύνταγμα!

Ὀργισμένοι Ἕλληνες στὸ Σύνταγμα! 

Οἱ διοργανωτὲς τῶν «ἀγανακτισμένων» μήπως εἶναι ἐντεταλμένοι; 

χι «γανακτισμένοι»! ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΙ!!!

Πολλὲς «συμπτώσεις» μὲ τοὺς ἀγανακτισμένους! 

Ξεβράκωμα «ἀγανακτισμένων »  β’

Καὶ τὸ ξεβράκωμα τῶν «ἀγανακτισμένων» καλὰ κρατεῖ…

Δὲν ἐπαναστατοῦν γιὰ τοὺς πολίτες τῆς Ἑλλάδος ἀλλὰ γιὰ τοὺς πολίτες τοῦ κόσμου!!!

 

Leave a Reply