Δὲν ἐπαναστατοῦν γιὰ τοὺς πολίτες τῆς Ἑλλάδος ἀλλὰ γιὰ τοὺς πολίτες τοῦ κόσμου!!!

Μωρὲ τί εἶναι ἐτούτη; 

Χωρίς ταὐτότητα, χωρίς σημαία…

Δὲν ἐπαναστατεῖ γιὰ τοὺς πολίτες τῆς Ἑλλάδος ἀλλὰ γιὰ τοὺς πολίτες τοῦ κόσμου…

Συνεπῶς; 

Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, κατὰ τὸ τσουπάκι, δὲν ἔχουμε προβλήματα!!! Ἀ πὰ πά….

Ὅμως πρέπει νὰ λύσουμε τὰ προβλήματα τῶν πολιτῶν τοῦ κόσμου!!!!!

Ἕλληνες, τὰ παιδιὰ illuminati εἶναι ἐδῶ καὶ σᾶς πετοῦν στὰ μοῦτρα τοὺς στόχους τους. Εἶναι πάρα πολύ καλὰ ἐκπαιδευμένοι, πάρα πολὺ καλὰ «μπασμένοι» στὰ πράγματα, πάρα πολὺ …ἐντεταλμένοι! 

Ἑστιάζουν στὴν παγκόσμια κατάστασι! Σὲ λίγο θὰ πάρουν τὰ τσαντίρια τους καὶ θὰ πᾶνε στὴν Συρία νὰ μετριάσουν τοὺς ἐκεῖ νεκρούς, βάζοντας τοὺς ἑαυτούς τους στὴν θέσι τους. 

Μετά, ὅσοι ἐπιβιώσουν, θὰ πᾶνε στὴν Λιβύη νὰ σώσουν τοὺς Λιβύους ἀπὸ τὸν Καντάφι καὶ νὰ τὴν παραδόσουν στὸ ΝΑΤΟ. 

Καὶ τέλος θὰ καταλήξουν στὴν Ἰσπανία νὰ παριστάνουν τοὺς …ταύρους, γιὰ νὰ σώσουν καὶ τοὺς Ἰσπανούς.

Ὅταν θὰ τελειώσουν μὲ τὶς γήινες ἐπαναστάσεις, θὰ πάρουν τὰ ἀστρόπλοιά τους καὶ θὰ πᾶνε κατὰ Ἄρη μεριά. Θὰ σώσουν καὶ τοὺς ἐκεῖ ἐξωγηίνους καὶ σιγὰ σιγὰ θὰ κατευθυνθοῦν σὲ κάθε πλανήτη, ζωντανό ἢ μή, καὶ θὰ σώζουν γενικότερα. Τότε μόνον ἴσως σωθοῦμε ἐμεῖς…

Ἐκτός…

Ἐκτὸς ἐὰν πάρουμε τὶς σημαῖες μας, πᾶμε στὶς πλατεῖες μας τραγουδῶντας τὸν ἐθνικό μας ὔμνο, ῥίχνοντας καὶ μερικὰ φάσκελα στὰ μοῦτρα τους. Τὴν Ἑλλάδα θὰ τὴν σώσουν μόνον οἱ Ἕλληνες! 

Ἐσεῖς, ἐγώ, ὁ δίπλα… Ὁ κάθε ἄγνωστος καὶ γνωστὸς ποὺ θὰ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤῌμὲ ὅλους τοὺς ἄλλους. Ποιούς ἄλλους; Τοὺς ἄλλους ποὺ θέλουν κι αὐτοὶ ἐλεύθερη Πατρίδα. Καὶ θὰ τοὺς συναντήσουμε στὴν πλατεία.. Στὴν κάθε πλατεία… Θὰ μᾶς γνωρίσουν διότι θὰ κρατᾶμε τὸ μόνο σύμβολο ποὺ θὰ ἀναγνωρίσουν. 

Τὴν γαλανόλευκη. 

Φιλονόη.

Υ.Γ.1.Βλέπετε, τώρα ποὺ μᾶς τελείωσαν τΣΥΡΙΖΑ, μΠΑτΣΟκ, ΝΔούλα, ΛΑΟΣικοί, ΚΚΕτζῆδες καὶ κάθε κλασσικὸς κομματοκράτης, κάποιοι πρέπει νὰ ἀναλάβουν τὶς κενὲς θέσεις… Κι ἐδῶ ἔχουμε ….ζουμπούλια!!!

Υ.Γ.2. Ἔμαθα πὼς μία σελίδα ἔπεσε… Λέτε νὰ ἔχῃ κάποιαν σχέσι μὲ αὐτὴν τῆς τσουπίτσας;

Σχετικὰ θέματα:

Ὁ Προμηθέας ἐπέστρεψε!  

Μία ἀπάντησις στὸ «ὁ Προμηθέας ἐπέστρεψε». 

«Ἀγανακτισμένα» συνθήματα; 

Εἶμαι ἐξ-Ὀργισμένη κι ὄχι «ἀγανακτισμένη»  

Μᾶς πᾶνε ἢ πᾶμε μόνοι μας;  

Ὄχι «ἀγανακτισμένοι»! ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΙ!!!  

Οἱ  «ἀγανακτισμένοι» καὶ οἱ προβληματισμένοι. 

Τί κρύβεται πίσω ἀπὸ τὴν κίνησι τῶν ἀγανακτισμένων;  

Κάνετε φασαρία μήπως καὶ ξυπνήσουν οἱ Ἕλληνες!  

Ποιος δίδει σημασία στοὺς ἀγανακτισμένους;

Ὑπάρχει κάποιο σχέδιο πίσω ἀπὸ τοὺς «ἀγανακτισμένους»;

Ἐξοργισμένοι Ἕλληνες στὸ Σύνταγμα!

Ὀργισμένοι Ἕλληνες στὸ Σύνταγμα! 

Οἱ διοργανωτὲς τῶν «ἀγανακτισμένων» μήπως εἶναι ἐντεταλμένοι; 

Πολλὲς «συμπτώσεις» μὲ τοὺς ἀγανακτισμένους! 

Βία εἶναι…. 

Ἔρχεται τὸ τέλος ἢ ἡ ἀπελευθέρωσις;

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply