Ὁ Προμηθέας ἐπέστρεψε!!!!

Ἐγώ εἶδα αὐτό:

Καὶ κατάλαβα πάρα, μὰ πάρα πολλά.

Τί κατάλαβα; 

Ὁ Ἕλλην κατεβαίνει μουδιασμένος στὶς πλατεῖες. Ἄγνωστος μεταξὺ ἀγνώστων. Πάει ἐκεῖ καὶ δὲν ξέρει τί θά βρῇ. Εἶναι καπελωμένο; Δὲν εἶναι; Ἔχει τὶς ἀγωνίες του, τὶς ἀνασφάλειές του, τὰ ἐρωτήματά του… Ψάχνει νὰ βρῇ ἕναν κοινὸ λόγο  συνυπάρξεως μὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ εἶναι ἐκεῖ μαζεμένοι. Εἶναι ὅλοι θυμωμένοι,  ἐξ-Ὀργισμένοι, σχεδὸν ἐξαγριωμένοι… Δεξιοί, ἀριστεροί, κεντρῶοι.. Ἅπαντες… Τί τὸν δένει μὲ ὅλο αὐτὸ τὸ πλῆθος;  Ἡ γλώσσα;  Ἡ  καταγωγή; Τὸ κοινό πρόβλημα; Καὶ πῶς θὰ ἀνοικτῇ γιὰ νὰ γνωρίσῃ κι ἄλλους καὶνὰ δεθῇ μαζί τους, ὡςτε νὰ μὴν αἰσθάνεται τὴν μοναξιὰ τῆς μονάδος; Διότι ὡς μονάδα εἶσαι τίποτα. Ὡς ὁμάδα ὄμως;

Ἕνας δρόμος ὑπάρχει!!! Τὰ σύμβολα!!!! Σημαία Ἑλληνική! Γαλανόλευκη!!!!  Ἐθνικός ὕμνος!!!! 

Αὐτὰ ἀπὸ μόνα τους εἶναι καταλύτες….

«Σὲ γνωρίζω ἀπό τὴν κόψι

τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή..

σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψι

ποὺ μέ βιὰ μετράει τὴν γῆ…

Ἀπ’ τὰ κόκκαλα βγαλμένη

τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά, 

καὶ σὰν πρῶτα ἀνδρειωμένη,

Χαῖρε ὤ χαῖρε Ἐλευθεριά!»

 Εἶναι τὸ «χαίρω πολύ»….. Τὸ «γνωριζόμαστε αἰῶνες τώρα»… Τὸ «μαζὺ πονᾶμε,  ἔχουμε τὸν ἴδιο βραχνά,  μαζί θὰ τὸ ξεπεράσουμε»…

Εἶναι ὅμως αὐτὸ ποὺ δὲν  θέλουν μὲ τίποτα κάποιοι θολοκουλτουριάρηδες… Εἶναι αὐτὸ ποὺ μὲ τίποτα δὲν θέλουν οἱ διάφοροι «ὀργανωτές  ἀγανακτισμένων»… Εἶναι αὐτὸ ποὺ χαλάει τὴν σούπα….. Διότι δὲν θέλουν τὸνἝλληνα ὀργανωμένο… Τὸν θέλουν μόνον «ἀγανακτισμένο»,  ὡςτε νὰ τὸν «σπρώξουν» ἐκεῖ ποὺ κάποιοι ἄλλοι ἔχουν πρὸ-ἀποφασίσει….

Τί θέλουν; Εἶναι ἀδύνατον νὰ γνωρίζω σὲ βᾶθος τὶς συμφωνίες κάποιων καὶ τὶς «μπίζνες» ποὺ στήνονται εἰς βᾶρος τῶν λαῶν τοῦ κόσμου. Μπορῶ ὅμως νὰ  ἀναγνωρίσω συμπεριφορὲς καὶ νὰ τὶς στιγματίσω.

Μπορῶ νὰ ἀναγνωρίσω τοὺς «διεθνισμούς» ποὺ προσπαθοῦν  νὰ μᾶς  ἐπιβάλλουν…  Μπορῶ νὰ ἀναγνωρίσω τὸν ἐπιμερισμὸ τῶν ζητημάτων ποὺ μᾶςἀφοροῦν ὡς Ἔθνος. (Διότι εἴμαστε Ἔθνος, κι ἂς προσπαθοῦν κάποιοι νὰ τὸ«καταργήσουν»!)  Μπορῶ νὰ ἀναγνωρίσω τοὺς χθεσινοὺς άναρχοαυτονόμους, ποὺ πυρπολοῦσαν περιουσίες πολιτῶν, ὡς πρωτεργᾶτες..  Ἢ κάτι ἄλλους τύπους, ποὺ ἀρνοῦνται τὴν ὕπαρξι μας ὡς φυλῆς καὶ «προσφέρουν» τὴν Μακεδονία στὰ Σκόπια καὶ τὴν Θράκη στὴν Τουρκία….

Ὄχι, δὲν εἶναι ἐμπνευστές αὐτὰ τὰ περίεργα πρόσωπα… Ὄχι φυσικά… Ὄργανα εἶναι… Ἐργαλεῖα… Μέσα… Ἴσως γιατί πληρώνονται καλά… Ἴσως γιατί ἔτσι τοὺςἔμαθαν… Ἴσως γιατί προσβλέπουν σὲ ἀνταλλάγματα ἄλλου εἴδους… 

Σίγουρα ὄμως δὲν εἶναι ἐκεῖ γιὰ καλό. 

Πῶς τὸ ἀντιλαμβανόμαστε; Εὐκολότατα… Πότε στό παρελθὸν τὰ ΜΜΕ (ἀκόμη κιὁ Παπαδάκης ἢ ὀ Ζούγκλας) προέβαλλαν κάτι ποὺ ἀνεδείκνυε τὰ πραγματικά μας προβλήματα; ΠΟΤΕ!!!! Τώρα ὄμως; Γιὰ προσέξτε….  Νὰ ὁ Μίκης ἐδῶ… Νὰ  ὁ  λαὸς ἐκεῖ… Νὰ ὁ «ἀγανακτισμένος» παρὰ πέρα…. Μόνιμες ἀνταποκρίσεις ἀπὸ  Σύνταγμα… Ῥοὴ εἰδήσεων… Ἀπ’  εὐθείας ἀναμεταδόσεις….

Μᾶς προετοιμάζουν ἔναν χρόνο γιὰ  ὅσα ζοῦμε… Προσέξτε καλά… (Θὰ βρεῖτε πολλὲς λεπτομέρειες στὸ Μᾶς πᾶνε ἢ πᾶμε μόνοι μας;) «Δικοί» μας, ξένοι… «Σοφοί», ἐντεταλμένοι, δημοσιοκᾶφροι… Ὅλοι φωνάζουν νὰ ξεσηκωθοῦμε…  Ὅλοι «νοιάζονται» γιὰ ἔνα μικρὸ κομμάτι τῆς Γῆς ποὺ λέγεται Ἑλλάς; Ξαφνικά; Καὶ ποῦ ἦταν ὅλοι αὐτοὶ στὴν τραγωδία τῆς Κύπρου; Τί ἔκαναν ὅλοι αὐτοὶ γιὰ νὰ  ἀποσυρθοῦν οἱ Τοῦρκοι ἀπό ἐκεῖ; Ξαφνικὰ τοὺς ἔπιασε ὁ πόνος γιὰ τοὺς  Ἕλληνες;  Σοβαρά; Πῶς; 

Οἱ  «δικοί» μας, παίζοντας κανονικότατα τοὺς ῥόλους γιὰ τοὺς ὁποίους χρυσοπληρώνονταν,  σιωποῦσαν… Μὴν πέσουν ἔξω τὰ μικροσυμφέροντα τοῦ  Μπόμπολα καὶ τοῦ Ἀλαφούζου… Καὶ ξαφνικά!!!!! «Ξύπνησαν»!!!  Κι ἀνεκάλυψαν τὴν …..Ἀμερική!

Ὑπάρχουν προβλήματα!!!, εἶπαν.  Πὼ πὼ πὼ προβλήματα!!!

Ὁ πρύτανης τοῦ  Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, (ποὺ πρὸ μερικῶν μηνῶν ἐβράβευσε τὸν Γιούγκερ,  ὁ ὁποῖος Γιοῦγκερ ΣΥΝΕΡΓΟΥΣΕ στὸ νὰ ὁδηγηθοῦμε στὸ ΔΝΤ!!) σήμερα ὀργανώνει συγκεντρώσεις κατὰ τοῦ μνημονίου!!!! Θὰ μᾶς τρελλάνῃ; 

Μόνον αὐτός; Νὰ ἦταν ὁ μόνος… (Καὶ ξαφνικὰ οἱ ἀκαδημαϊκοί μας ἔγιναν πατριῶτες!!) «Ξεσηκώθηκαν» ἅπαντες!!! Συζητήσεις, συνελεύσεις, συμβούλια…  Ἕνας ἀνύπαρκτος ἔως πρὸ τινος «πνευματικός» κόσμος, «ἀντιδρᾶ»!!!!   Ποῦ  ἦταν ὅλοι αὐτοὶ  ὅταν ψήφιζαν ΛΑΘΡΟνομοσχέδια, τὰ ὁποῖα τὸ ΣτΕ κρίνει  ὡς  ἀντισυνταγματικά; Νομικὴ κατάρτησι οὐδεῖς εἶχε; Ὅλοι τοῦ τμήματος οἰκονομικῶν μᾶς προέκυψαν; Καθυστερημένοι πατριῶτες; Ὄχι, καθυστερημένοι «πατριῶτες»….

Δὲν εἶναι σύμπτωσις; Δὲν θὰ εἶναι μᾶλλον… 

Ὁ ἄλλος, ὁ Θεοδωράκης;  Ὁ Καζάκης; Ὁ Δημητροκάλλης; Ἀκούσατε νὰ ἀναφέρῃ  κάποιος κάτι γιὰ τοὺς ΛΑΘΡΟεποίκους; Μπᾶαααα….. Τζίζ θέμα… Κι ὅμως  ἔρχονται κι αὐτοὶ  νὰ μᾶς σώσουν ἀπὸ τὸ μνημόνιο…

Οἱ  «ἀμεσοδημοκρᾶτες» τοῦ Συντάγματος; Ἀκούσατε κάτι; Ἕναν ψίθυρο; Μία φωνούλα; Μπᾶααααα… Μόνον τὰ οἰκονομικὰ εἶναι ἐθνικὰ ζητήματα….

Ἐὰν λοιπὸν ὅλοι αὐτοὶ μᾶς σώσουν ἀπὸ τὸ μνημόνιο, θὰ μποροῦσαν μήπως νὰ  μᾶς ποῦν τί ἀκριβῶς θὰ κάνουν μὲ τὰ τόσα ἑκατομμύρια ἀνέργους ΛΑΘΡΟεισαγωμένους; Θὰ τοὺς ταΐσουν μὲ ΤΙ;;;;; Ἀπὸ τὸν ἀέρα ποὺ θὰ τρῶμε κι  ἐμεῖς; Ἢ μήπως ἔχουν νὰ προτείνουν κάτι καλλίτερο; 

Τίποτα γιὰ τὴν  ταμπακέρα…. 

Τίποτα…

Καθυστερημένοι «πατριῶτες»…. Πατριδέμποροι γιὰ τὴν ἀκρίβεια…

Κι ὅμως…. 

Οἱ Ἕλληνες ξυπνοῦν… Κι ἐκεῖ εἶναι τὸ πρόβλημα ὅλων τῶν «διοργανωτῶν» αὐτῆς τῆς παραστάσεως ποὺ ζοῦμε…. Πρέπει νὰ προλάβουν νὰ πράξουν τὰ  δέοντα πρὶν ἀφυπνιστῇ πλήρως τὸ θηρίο ποὺ κουβαλᾶμε μέσα μας.  Πρέπει νὰ  τὸ προλάβουν στὸ …τσάκ! Λίγο πρίν ξυπνήσῃ πλήρως, διότι τότε δὲν θὰ  ἐλέγχεται… Θὰ χάσουν καὶ τὰ αὐγά καὶ τὰ πασχάλια… Εἶναι μεγάλο τὸ πείραμα ποὺ ἔστησαν… Εἶναι μεγάλο καὶ τὸ τρόπαιο… Ὑψηλὰ τὰ ῥίσκα… Καὶ πρέπει κάθε τους κίνησι νὰ  εἶναι ἐξαιρετικὰ προετοιμασμένη καὶ μελετημένη…

Γιὰ ἐτοῦτο δὲν χρειάζονται Ἑλληνικές σημαῖες… Δὲν χρειάζονται Ἐθνικοί Ὕμνοι! Δὲν χρειάζονται γενικότερα τίποτα ἀπὸ ὄσα θὰ συσπειρώσουν τοὺς Ἕλληνες σὲ  κάτι συμπαγές κι ἄρρηκτο. Σὲ κάτι ποὺ θὰ ἔχουν ἀπέναντί τους!! Διότι τώρα  ἐλέγχεται… Μετά; Θὰ φθάσουν τὰ ἐλικόπτερα;

Κάτω λοιπόν οἱ σημαῖες!!! Ἔξω οἱ Ἐθνικοί ὕμνοι!!!  Εἶναι φασιστικὲς ἐκφράσεις!!!  Ἔξω τὰ «κλειδιά» ποὺ θὰ ἐπιστρέψουν στὸν Ἕλληνα τὸ δικαίωμα τῆς αὐτοδιαχειρίσεως. Ἔξω κάθε τί ποὺ θὰ τὸν ὁδηγήσῃ στὴ ἐλευθερία!!! Οὐδέτερα πράγματα χρειάζονται!!! Μὲ ἀλλότρια πρότυπα! Ἐμεῖς πρέπει γιὰ παράδειγμα σήμερα νὰ μιμούμαστε τοὺς Ἰσπανούς! Δὲν ἔχουμε ἄποψι, ἰστορία, φαντασία, μνήμη, προβλήματα, λύσεις… Πρέπει νὰ ἀκολουθοῦμε… Διότι ἐὰν μποῦμε  ἐμπρός, τότε ποιός θὰ μποροῦσε νὰ μᾶς σταματήσῃ; Εἶναι κάτι ἀνάλογο μὲ αὐτὸ  ποὺ ἔγινε στὸν Σαγγάριο ποταμό… Μᾶς τράβηξαν πίσω γιὰ νὰ  μᾶς  ἐξαφανίσουν… 

Ἀναλόγως, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς πολίτες, γνωστούς κι ἀγνώστους, ποὺ κατεβαίνουν μὲ ὅλην τους τὴν ἀγωνία γιὰ νὰ συμβάλλουν σὲ αὐτὸ ποὺ ξεκίνησε, παραμένουν ἐν δράσει  ὅλα τὰ γνωστά παπαγαλάκια ποὺ τόσες δεκαετίες μᾶς σύρουν ὅπου γουστάρουν κι ὅπου θὰ τὰ ἁρπάξουν καλλίτερα. 

Σηκώθηκαν χιλιάδες Ἑλληνικές σημαῖες ἀλλὰ τὰ περισσότερα κανάλια «ἐνημερώσεως» (μεταξύ αὐτῶν κι ὁ Κουΐκ ἀπό τὸ ΚΟΝΤΡΑ) τὶς «ἐξαφάνισαν» μὲ  μαγικό τρόπο.  Σὲ κάθε ἀνταπόκρισι ἀπό τὸ Σύνταγμα, προβάλλονται κάτι τύποι περίεργοι, ποὺ ἐὰν ἀκούσουν γιὰ ΛΑΘΡΟεποίκους, εἶναι ἱκανοὶ νὰ σὲ  σκοτώσουν. Γιὰ τοὺς ὁποίους, εἶμαι βεβαία, πὼς ἐὰν λίγο ἀναζητήσουμε τὸν τρόπο βιοπορισμοῦ τους,  θὰ ἀνακαλύψουμε κάτι ΜΚΟ ἀγνώστων χρηματοδοτῶν.   Ἂς μὴν τὸ ἐμβαθύνουμε, ἀλλὰ ἐὰν τὸ ἐμβαθύνουμε, πολὺ  φοβᾶμαι πὼς θὰ ἀνακαλύψουμε μεγάλη σαπίλα, καφρίλα καὶ φασισμό ἀπὸ  πίσω…

Καὶ εἶμαι πλέον βεβαία πὼς τὸ παιχνίδι εἶναι πολὺ καλὰ στημένο… Καὶ μόνον ἕνας μπορεῖ νὰ ἀλλάξῃ τοὺς ὅρους καὶ τὰ δεδομένα… Μόνον ἕνας μπορεῖ νὰ ἀλλάξῃ τὸ ἀποτέλεσμα καὶ νὰ κερδίσῃ τὴν ἐλευθερία του ἐπὶ τέλους!!!

Ὁ  σύγχρονος Προμηθεύς!!! Ὁ Ἕλλην πολίτης!!!

Ὅταν θὰ συνειδητοποιήσῃ τὸ μέγεθος τῆς δυνάμεώς του, ὅταν θὰ «ἀναγεννηθῇ» ξαναυρίσκοντας τὸν ἑαυτό του, ὅταν θὰ ξανὰ- ἀνακαλύψῃ πὼς εἶναι πράγματι ὁ μοναδικὸς ἱκανὸς κι ἄξιος νὰ ἀλλάξῃ τὴν ἱστορία τοῦ πλανήτου… Κι αὐτὸ θὰ συμβῇ μόνον ὅταν νοιώσῃ τμῆμα συνόλου κι ὄχι ἀποκομμένη μονάδα ποὺ τυχαίως λειτούργησε ὡς κομμάτι κρέατος… Αὐτὸ θὰ ἀναπηδήσῃ μέσα ἀπὸ τὴν τριβή, τὴν σύμπραξι, τὸ ἄγγιγμα, τὴν συνειδητοποίησι… Τὴν ἀναγνώρισι τοῦ συντρόφου… Τὴν ἀναγέννησι!!! Τὸν αὐτοπροσδιορισμό! 

Αὐτὸ θὰ συμβῇ μόνον ὅταν ὁ Ἕλλην αἰσθανθῇ Ἕλλην!!! Θὰ συμβῇ μόνον ὅταν ἀναγνωρίσῃ στὸν ἑαυτό του τὸν Προμηθέα ποὺ ἐπέστρεψε γιὰ νὰ ξανασώσῃ ἀπὸ τὴν ὀργή τοῦ Διός τὴν ἀνθρωπότητα. Θὰ συμβῇ μόνον ὅταν ὁ Ἕλλην μεταμορφωθῇ σὲ Προμηθέα. 

Φιλονόη.

Υ.Γ. Τὰ σύμβολα τὰ ξέρετε. Τοὺς ἤχους ἐπίσης. Τὸν δρόμο θὰ τὸν ἀναζητήσετε ἢ θὰ σᾶς ἄγουν ὡς πρόβατα; Πιᾶστε τὴν σημαία σας καὶ ξεκινῆστε… Ὁ χρόνος τελειώνει…. Καὶ Προμηθέας ξυπνᾶ….

ἡ φωτογραφία ἀπό ἐδῶ

Σχετικὰ θέματα:

Μία ἀπάντησις στὸ «ὁ Προμηθέας ἐπέστρεψε». 

«Ἀγανακτισμένα» συνθήματα; 

Εἶμαι ἐξ-Ὀργισμένη κι ὄχι «ἀγανακτισμένη»  

Μᾶς πᾶνε ἢ πᾶμε μόνοι μας;  

Ὄχι «ἀγανακτισμένοι»! ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΙ!!!  

Οἱ  «ἀγανακτισμένοι» καὶ οἱ προβληματισμένοι. 

Τί κρύβεται πίσω ἀπὸ τὴν κίνησι τῶν ἀγανακτισμένων;  

Κάνετε φασαρία μήπως καὶ ξυπνήσουν οἱ Ἕλληνες!  

Ποιος δίδει σημασία στοὺς ἀγανακτισμένους;

Ὑπάρχει κάποιο σχέδιο πίσω ἀπὸ τοὺς «ἀγανακτισμένους»;

Ἐξοργισμένοι Ἕλληνες στὸ Σύνταγμα!

Ὀργισμένοι Ἕλληνες στὸ Σύνταγμα! 

Οἱ διοργανωτὲς τῶν «ἀγανακτισμένων» μήπως εἶναι ἐντεταλμένοι;  

Πολλὲς «συμπτώσεις» μὲ τοὺς ἀγανακτισμένους! 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply