«Ἀγανακτισμένα» συνθήματα;

Στὸ κέντρο τῆς πλατείας Συντάγματος πραγματοποιεῖται  ἐδῶ κι  ἀρκετὲς ἡμέρες «συμβούλιο»… «Ἐκκλησία τοῦ Δήμου»…. «Ἄμεσος Δημοκρατία»….  Ἐνδιαφέροντα πράγματα!!! Ὑψηλῆς αἰσθητικῆς καὶ ἀντιλήψεως!!!

Ἔνα ἀπὸ τὰ ζητήματα ὅμως ποὺ θέτουν εἶναι  ποκλεισμός τς λληνικς σημαίας π κάθε δράσι τους!!!! Καλοῦν Ἕλληνες νὰ ἀγανακτήσουν, δίχως ὅμως νὰ τοὺς ἀναγνωρίζουν τὸ δικαίωμα τῆς Ἑλληνικῆς τους καταγωγῆς; Γιατί  ἄρα γε; Σὲ τί τοὺς ἐνοχλεῖ; Μήπως τὸ Ἑλληνικὸ πρόβλημα ἔγινε πρόβλημα τῶν Βουλγάρων, τῶν Ῥουμάνων, τῶν Μπαγκλαντεσιανῶν, τῶν Σομαλῶν, τῶνἈφγανῶν, τῶν Ἀλβανῶν, τῶν Ἰρανῶν, τῶν Ἀλβανῶν, τῶν Ἰρακινῶν…. Τῆς κάθε φυλῆς ἀνὰ τὸν πλανήτη; Μήπως τὸ μνημόνιο, γιὰ παράδειγμα, καταδυναστεύει κι ἄλλους ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες; Μὲ ποιόν τρόπο; 

Ὁ μόνος ποὺ πληρώνει φόρους στὴν Ἑλλάδα εἶναι ὁ Ἕλλην. Ὁ μόνος ποὺ χάνει ἐθνική κυριαρχία, συντάξεις, δεδουλευμένα εἶναι ὁ Ἕλλην.  Ὁ μόνος ποὺ πληρώνει τὴν νύφη στὴν Ἑλλάδα εἶναι ὁ Ἕλλην. Γιατί λοιπόν ἀρνοῦνται τὴνἙλληνική σημαία; Εἶναι διεθνιστικός ὁ «ἀγώνας» τους κι ὄχι Ἑλληνικός; Ἢ μήπως ὅλοι οἱ παραπάνω ἀλλοεθνεῖς ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸ ἐὰν θὰ κρατήσουμε τὴν  Σᾶμο καὶ τὴν Ῥόδο;

Ἕνα ἄλλο ζήτημα ποὺ τίθεται σὲ αὐτὲς τὶς συνεδρίες, εἶναι ἡ ἄμεσος Δημοκρατία.Ἐὰν ὅμως ζητήσῃς τὸν λόγο κι ἀξιώσῃς νὰ καταγραφῇ ὡς αἴτημα τὸ θέμα τῆς  ἀνοικτῆς τρούπας τῶν συνόρων, αὐτομάτως χρίζεσαι φασίστας. Καλοῦν λοιπὸν τοὺς Ἕλληνες νὰ συμμετάσχουν σὲ ἔναν διάλογο, (ἀπὸ τὸν   ὁποῖον ὅμως διάλογο ἀποκλείονται ὅσοι θέτουν θέματα ἐθνικῆς κυριαρχίας καὶ συνόρων) ποὺ θὰ «ἀποκαταστήσῃ» τὴν δημοκρατία στὸν τόπο τῆς δημοκρατίας,  ἀποκλείοντας τὸν ἀντίλογο καὶ τὴν ἔκφρασι τῶν ὑπολοίπων (καὶ κατὰ πολύ σοβαροτέρων) ἐθνικῶν θεμάτων. Εἴπατε κάτι γιὰ Δημοκρατία; 

Τέλος, ἕνα ζήτημα πο δν θίγεται, εἶναι οἱ  ΛΑΘΡΟέποικοι.  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ!!!! Δὲν ὑφίσταται τέτοιο θέμα! Ὅλα ἔχουν  καλῶς! Δὲν μᾶς ἐνοχλοῦν καὶ περνᾶμε θαυμάσια μαζί τους ὅταν μᾶς ἀλλάζουν τὰ φῶτα. (Κάτι ἀνάλογο δὲν ἰσχυριζόταν κι ὁ Βερέμης γιὰ τὰ πρῶτα 200 χρόνια τῆς  ὀθωμανοκρατίας;)  Ἀναζητῶ ἐδῶ καὶ μῆνες ἔςτω κι ἕναν ἀπὸ ὄλους αὐτοὺς τοὺς  ἀντιμνημονιακοὺς νὰ θίξῃ τὸ θέμα τῶν ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΛΑΘΡΟεποίκων ὡς κοινωνικὸ καὶ οἰκονομικὸ πρόβλημα…  Εἰλικρινῶς… Δὲν μπορῶ νὰ βρῶ  κανέναν!!! Κι αὐτὸ εἶναι ΥΠΟΠΤΟ πλέον!!!!

Κι ἐδῶ ἀρχίζουν οἱ «ὑποστηρικτικές» δράσεις τοῦ συστήματος, γιὰ νὰ  κρατήσουν στὰ ἐπίπεδα ποὺ ἐπιθυμοῦν τὴν «ἀγανάκτησι» καὶ νὰ μὴν γίνῃ  ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ!!! (Λεπτομέρειες στὸ ὁ Προμηθέας ἐπέστρεψε!)

Κι ἐνᾦ διακρίνεται ἡ  ἀνάγκη ἀνευρέσεως κάποιου κοινοῦ σημείου μὲ τὸν διπλανό τους, οἱ πολίτες ἔντρομοι σχεδόν, παρακολουθοῦν ἐκφράσεις ποὺ δὲν τοὺς ἐκφράζουν. 

Ἀπό τὴν μία μεριά κάτι τύποι μὲ μαλλί ἔως τὸν ἀστράγαλο, μὲ τὴν μολότωφ στὴν κωλότσεπη,  καὶ τὶς πλούσιες σὲ χρῆμα ΜΚΟ ἀπὸ πίσω, ἀπαγορεύουν, ὡς ἄλλοι φασίστες (ἀπό ποῦ τοὺς ξέραμε ἄρα γε;;) αὐτὴν τὴν ἐνστικτώδη ἀνάγκη τῶν συμπολιτῶν τους. Δὲν τοὺς θέλουν αὐθορμήτους. Τοὺς θέλουν κατευθυνομένους.    Στήνουν παραστάσεις, ὁμιλίες, διαλέξεις, σκηνικά, καντίνες, χορούς, πανηγύρια… Πράξεις ποὺ γνωρίζουν θαυμάσια νὰ τὶς ὀργανώσουν…  Ἐὰν τοὺς ῥωτήσῃς τί πιστεύουν, θὰ ἀπαντήσουν «ἀγανακτισμένοι» εἴμαστε.. Δὲν πιστεύουν τίποτα. Τὸ μόνο ποὺ ἀποζητοῦν εἶναι ὁ ΣΚΑΣΜΟΣ ὅλων τῶν ἄλλων…

Ἀναρχοφασισταριά!!! Πρὸ ἡμερῶν ἔθεσαν θέμα ἀναγορεύσεως τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ὡς παρανόμου κομματικοὺ μηχανισμοῦ. Δὲν σχολιάζω. Ἀναρωτιέμαι ὅμως ἐὰν ἔχουν ἢ ὄχι καθρέπτες στὰ σπίτια τους…. 

Ἀπὸ τὴν ἄλλην μεριά, κάτι τύποι μέ ξυρισμένα κεφάλια, ποὺ ἔχουν «ἀναλάβει» ὡς ἐργολαβία τὴν σωτηρία τοῦ ἔθνους. Πιστεύουν, ἢ κάνουν πὼς πιστεύουν, ὅ,τι μόνον αὐτοὶ ἀγαποῦν τὴν ἔννοια Ἑλλάς.  Κι ὅσες ἀντιρρήσεις συναντοῦν, τόσα κεφάλια σπᾶνε… Γιὰ νὰ μὴν μιλήσουμε γιὰ τὰ καμώματά τους μὲ τοὺς ΛΑΘΡΟεποίκους. Δὲν ἀντιλαμβάνονται πὼς δὲν τοὺς ἔχρισε ΟΥΔΕΙΣ νομοφύλακες.

Σαφῶς καὶ ἡ ἀστυνομία δὲν ὑφίσταται. Σαφῶς καὶ τὰ κουδουνισμένα παπαγαλάκια τῶν ΜΜΕ ἐξαφανίζουν κάθε πληροφορία. Σαφῶς καὶ οἱ κομματοκρατικοδίαιτοι κάνουν ὅσα μποροῦν γιὰ νὰ μᾶς ἀφαιρέσουν καθημερινῶς ὄλο καὶ μεγαλύτερα τμήματα ἐλευθερίας.

Ἀλλὰ ἐὰν ντέ καὶ καλά θέλουν νὰ γίνουν οἱ νέοι ΖΟΡΟ, τότε νὰ τὸ κάνουν σωστά. Δὲν θὰ κυνηγοῦν τὸν κάθε φουκαρᾶ μὲ σουγιᾶδες μέσα στὴν ἀγορά. Νὰ  πᾶνε νὰ κυνηγήσουν λαμόγια, ναρκοεμπόρους, λαθρεμπόρους, σωματεμπόρους, δολοφόνους… Ἀλλὰ τολμοῦν; Δὲν τολμοῦν… Μόλις ἔφθασαν ἔξω ἀπὸ τὴν βίλα Ἀμαλία, ἔκαναν διάλειμμα γιὰ  τσιγάρο καὶ τὴν ….κοπάνησαν… Ἀπὸ ἐκεῖ καταλάβαμε πόσο πατριῶτες εἶναι… Καί πόσο «ἀνεξάρτητοι»…

Ἔχουν καταφέρει κι ἐτοῦτα ἐδῶ τὰ νούμερα νὰ «περάσουν» μίαν εἰκόνα ἀποκλειστικῆς ἰδιοκτησίας καὶ διαχειρίσεως τῶν συμβόλων τοῦ Ἔθνους μας. Ἂλλοι ἐργολᾶβοι… Ἡ λέξις Ἔθνος ἐὰν ἀκουστῇ, σὲ κυττοῦν περίεργα, λές καὶ ἔσφαξες μία δωδεκάδα  πρὶν τὸ ἐκφέρῃς… Ἡ λέξις Πατρίς, ἀκόμη χειρότερα… Λὲς κι ὁ Κολοκοτρώνης ἢ ὁ Νικηταρᾶς πέρασαν τὰ δικαιώματα χρήσεως τοῦ ὅρου σὲ συγκεκριμένους δικαιούχους. Ἀφῆστε δὲ γιὰ τὴν σημαία…Ἐὰν κρατήσω σημαία στὰ χέρια μου, αὐτομάτως μὲ «ἐντάσσουν» σὲ ἕνα φασιστοειδές σύστημα καὶ ἡ ῥετσινιὰ δὲν φεύγει ποτέ! 

Κι ὅλα αὐτὰ διότι οἱ συμπολίτες μου ἀδιαφόρησαν, παραιτήθηκαν ἀπὸ τὸ αὐτονόητον. Ἀρνήθηκαν νὰ διατηρήσουν ἀρχὲς κι ἀξίες. Τὸ βόλεμα… Κι ὅσο καλλίτερο βόλεμα, τόσο μεγαλυτέρα ἀποποίησις ἀξιῶν κι εὐθυνῶν… Λὲς καὶ ἡ ἔννοια Πατρίς εἶναι κάτι ποὺ τὸ ἀποποιεῖσαι ποτέ… Λές καὶ ἡ Ἑλλάς εἶναι κάτι ποὺ χρειάζεται τὴν ἔγκρισί τους γιὰ νὰ ὑπάρξῃ… Λὲς καὶ τὰ σύμβολα, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ τὰ οἰκειοποιήθηκε (καὶ μετὰ ἀποποιήθηκε)  ἡ ἀριστερά, ἔπαψαν νὰ εἶναι σύμβολα ἑνὸς ἔθνους κι ἔγιναν ἀσήμαντα κι ἄχρηστα σκοροφαγωμένα ἔπιπλα… Λὲς καὶ εἶχαν ποτὲ τό δικαίωμα νὰ πράξουν μὲ αὐτόν τόν τρόπο. Χά…. 

Θὰ τὸ πῶ ὠμά! Αὐτολοβοτομήθηκαν οἱ  Ἕλληνες!!! 

Εἶδα τὸν Ἀντώνη τῆς πλατείας καί κατάλαβα πάρα πολλά:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=23I8okg8i1M&feature=share]

Ποῦ καὶ πῶς θὰ ἦταν αὐτός ὁ Ἀντώνης ἐὰν δὲν τὸν ἐφίμωναν τόσοι καί τόσοι; Ἡ σημαντικοτέρα  του κουβέντα: «σὲ καμμία περίπτωσι δὲν εἶμαι αὐτό ποὺ λένε οἱ ἄλλοι: ἀκροδεξιός, ῥατσιστὴς καὶ τὰ λοιπά…» 

Χρειάζεσαι δικαιολογία γιὰ νὰ κρατᾶς σημαία Ἑλληνική. Καταλάβατε τί κάνατε λοιπόν; Ἡ δική σας παραίτησις, τό δικό σας βόλεμα, ἡ δική σας ἀδιαφορία, ὁδηγεῖ σήμερα τὸν κάθε Ἀντώνη νὰ ἀναζητᾶ δικαιολογίες γιὰ νὰ ἐξηγήσῃ τὰ φυσικότατα!!! Κρατᾶ σημαία Ἑλληνική ἀλλά δὲν εἶναι φασίστας!!! Ῥεζίληδες γίναμε… Νὰ δικαιολογοῦμε τὰ αὐτονόητα….

Ἒεεεε λοιπόν ἀρκεῖ! Ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι μου, 365 ἡμέρες τὸν χρόνο κυματίζει ἡ γαλανόλευκη!!! Γιὰ ἐμένα, ποὺ εἶμαι Ἑλληνίς, Τραντελληνίς ἐκ τοῦ Πόντου, εἶναι δικαίωμά μου καὶ ὑποχρέωσίς μου νὰ τιμῶ τὴν κατακόκκινη ἀπὸ τὸ αἷμα σημαία μας.  Δὲν σᾶς τήν χαρίζω καὶ δὲν σᾶς χαλαλίζω τίποτα. Ἡ Ἑλλάς δὲν εἶναι κάτι τόσο μικρὸ καὶ τόσο ἀσήμαντο γιὰ νὰ μποροῦν κάποιοι νὰ τὸ ἀποποιοῦνται ἢ νὰ τὸ κρατοῦν ὡς ἀτομική τους περιουσία… Ἢ νὰ τὸ μειώνουν… Ἢ νὰ τὸ ἀγνοοῦν… Ἢ νὰ τὸ καπηλεύονται!  Ἡ Ἑλλάς, πατρίς ὅλων τῶν Ἑλλήνων, δὲν μπορεῖ νὰ κλειστῇ σὲ φανατισμούς, χρώματα, ἀκραῖες συμπεριφορὲς καὶ συνθῆκες ὑπάνθρωπες. 

Συμπεριφορές σὰν αὐτὴν ἐμένα μὲ τρομάζουν:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=kG3WR21H_yM&feature=player_embedded#at=45]

Κι ὄμως, οἱ ἐπιτήδειοι, διότι περὶ ἐπιτηδείων πρόκειται, παρακάμπτουν τὴν πραγματικότητα, τὴν στρεβλώνουν καὶ  τῆς ἀλλάζουν ὄψι. Παλαιά μου τέχνη κόσκινο; Φυσικά!!! Ἀναμενόμενον. 

Ἔχω δεῖ τοὐλάχιστον 35 διαφορετικά ταινιάκια, ἀπὸ τὶς συγκεντρώσεις στὸ Σύνταγμα κι ὅλη τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ παντοῦ, ἀλλοῦ περισσότερο κι ἀλλοῦ λιγότερο, ἔβλεπα Ἑλληνικές σημαῖες. 

Ποιοί εἶναι αὐτοί ποὺ θέλουν νὰ μετατρέψουν τὴν ἥρεμη δύναμι σὲ ἐμφύλιο πόλεμο; Ποιοί εἶναι αὐτοί ποὺ μὲ κάθε τρόπο ἀποδομοῦν ἐθνικὰ σύμβολα καὶ «ἀσυμβολικά» τραγουδοῦν «ΕΑΜ, Ἑλλάς, Μελιγαλᾶς;» Ποιοί σώνει καὶ καλά θέλουν μία ἀκόμη σφαγή; Ποιοί διψοῦν γιὰ αἷμα Ἑλλήνων;  

καὶ μὲ παραπέμπουν σὲ δύο ἐνδεχόμενα…

Στὴν μία περίπτωσι κάποιοι (τό ἔχω καταγράψει ἤδη σὲ προηγούμενο σημείωμα) πασχίζουν μὲ κάθε τρόπο νὰ ἐλέγξουν τὸ μέγεθος τῆς ἐκφράσεως τῶν Ἑλλήνων. Μᾶς θέλουν «ἀγανακτισμένους» κι ὄχι συνειδητοποιημένους ἢ ἐπαναστατημένους.

Στὴν ἄλλην περίπτωσι τὰ πράγματα εἶναι ἀκόμη χειρότερα ὡς ἐνδεχόμενα. Μᾶς πᾶνε γιὰ ἐμφύλιο. Γιὰ κάποιον ἐμφύλιο ποὺ θὰ βασίζεται στοὺς στρατοὺς ΛΑΘΡοεποίκων ποὺ μᾶς μάζεψαν μέσα στὴν χώρα μας. Διαθέτουμε ἀρκετοὺς φανατικούς, ἀπὸ κάθε παράταξι, ὡςτε νὰ γίνῃ συντόμως τὸ μεγάλο ΜΠΑΜ.

Ἔχουμε λοιπὸν ἀπὸ ὅλα τὰ φροῦτα… Ἢ θὰ ξυπνήσουμε ἢ θὰ μᾶς σκίσουνε…

Διαλέξτε..

Φιλονόη. 

φωτογραφία ἀπό ἐδῶ

Σχετικὰ θέματα:

Ὁ Προμηθέας ἐπέστρεψε!!!!

Μία ἀπάντησις στὸ «ὁ Προμηθέας ἐπέστρεψε».

Εἶμαι ἐξ-Ὀργισμένη κι ὄχι «ἀγανακτισμένη»  

Μᾶς πᾶνε ἢ πᾶμε μόνοι μας;  

Ὄχι «ἀγανακτισμένοι»! ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΙ!!!  

Οἱ  «ἀγανακτισμένοι» καὶ οἱ προβληματισμένοι. 

Τί κρύβεται πίσω ἀπὸ τὴν κίνησι τῶν ἀγανακτισμένων;  

Κάνετε φασαρία μήπως καὶ ξυπνήσουν οἱ Ἕλληνες!  

Ποιος δίδει σημασία στος γανακτισμένους;

πάρχει κάποιο σχέδιο πίσω π τος «γανακτισμένους»;

ξοργισμένοι λληνες στ Σύνταγμα!

Ὀργισμένοι Ἕλληνες στὸ Σύνταγμα! 

Οἱ διοργανωτὲς τῶν «ἀγανακτισμένων» μήπως εἶναι ἐντεταλμένοι; 

χι «γανακτισμένοι»! ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΙ!!!

Πολλὲς «συμπτώσεις» μὲ τοὺς ἀγανακτισμένους!

 

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *