Οἱ ἀπολυταρχικὲς ἀπαγορεύσεις τοῦ Μπουτάρη.

Ὁ «μέγιστος» Μπουτάριος ᾡμίλησε καὶ εἶπε στὸν Μίκη «μὴ μιλᾶς ἐσύ»…. Τὸ ἀνέκδοτον τῆς ἑβδομάδος ἦταν αὐτό…

Ἀπαγορεύει τὴν ὁμιλία Θεοδωράκη στὴν Θεσσαλονίκη ὁ «δήμαρχος»! Κρᾶτος ἐν κράτει ὁ «δήμαρχος»  παρακαλῶ. Ὁ κεμαλοπαθὴς ὀθωμανολάτρης, ἐφ’  ὅσον πρωτίστως ἀκύρωσε τὴν γενοκτονία, ἀπαξίωσε τοὺς Ποντίους, ἔφτυσε τὴν ἱστορία, ἔρχεται τώρα νὰ μᾶς τὸ παίξῃ βασιλικότερος τοῦ βασιλέως. 

Τέτοιες τακτικές μόνον σὲ κάτι δικτατορικὰ καθεστῶτα τύπου Μουσολίνι, Χίτλερ καὶ Κεμάλ συναντήσαμε… Ἀλλὰ οἱ κεμαλολᾶτρες ὀθωμανόπληκτοι δὲν νοοῦν. Ἐπιπλέουν ὡς φελλοὶ σὲ μίαν κοινωνία ποὺ ἤδη τοὺς ἔχει ἀπαξιώσει, μόνον ποὺ ἀδυνατοῦν νὰ τὸ ἀντιληφθοῦν μέσα στὴν κενότητά τους…. Κωφεύουν; Δὲν νομίζω… Ἁπλῶς ἀδυνατοῦν νὰ ἀντιληφθοῦν τὰ στοιχειώδη.

Ξέρεις κάτι «δήμαρχε»; Κι ἐγώ δὲν συμφωνῶ μὲ τὸν Μίκη. Θὰ ἔλεγα πὼς διαφωνῶ καὶ σὲ ἰδέες καὶ σὲ τακτικές καὶ σὲ στόχους. Ἀλλὰ σὲ καμμία τῶν περιπτώσεως δὲν θὰ ἐφίμωνα κάποιον,  ὅσο ἀντίθετες ἀπόψεις κι ἐὰν εἶχε.

Ἀλλὰ βλέπεις «δήμαρχε», ἐσὺ δὲν μπορεῖς νὰ μὴν ἐπιδείξῃς τὴν καταγωγή σου καὶ τὶς καταβολές σου… Ἂσε ποὺ μπορεῖ  νὰ  χάσῃς καὶ  τὴν χρηματοδότησι. Καὶ τί θά κάνῃ ἡ Θεσσαλονίκη δίχως τὰ μπουλούκια τῶν σφαγέων μας;  

Φιλονόη.

Υ.Γ.1. Τὰ εἰσαγωγικὰ γιὰ τέτοιου εἴδους «δημάρχους» θὰ φύγουν μετὰ τὴν ἀπόφασι τοῦ ΣτΕ καὶ τὶς ἀποδείξεις ποὺ ἀπαιτῶνται γιὰ τὸ δίκαιον τῆς ἐκλογῆς τους. Ἔως τότε ἀμφισβητῶνται τὰ ἐκλογικὰ ἀποτελέσματα.  

Υ.Γ.2. Ἀλήθεια «δήμαρχε»,  τὸ ΣτΕ ἀνέβαλε τὴν ἀπόφασι γιὰ τὶς ΛΑΘΡΟψήφους. Ἐλπίζω τὸν Δεκέμβριο ποὺ θὰ ἐξετασθῇ τὸ θέμα, νὰ μὴν ἀντιμετωπίσῃς θέμα δημαρχίας… Προσωπικῶς δὲν θὰ μὲ πειράξῃ διόλου κάτι τέτοιο. Ἀλλὰ ἐσένα θὰ σὲ καταχώσῃ στὰ ἀζήτητα… «Δήμαρχε»….

Υ.Γ.3. Βέβαια ἴσως νὰ μὴν ἔχῃς θέμα μὲ τὸν Μίκη… Ἴσως νὰ παίζῃ ἄλλο παιχνίδι ἀπὸ πίσω…  Λές νὰ γινόμαστε μάρτυρες διαφόρων εἰκόνων δίχως ὅμως νὰ μπαίνουμε στὴν οὐσία… Παραπλάνησις; 

Υ.Γ.4. Ἔχω μίαν ἀρχή. Τὸ δίκαιον.  Ἐὰν αὐτὸ παραβιάζεται, ἀπὸ ὁποιαδήποτε πλευρά, μὲ βρίσκει ἀπέναντι. Σὲ ὅλην μου τὴν ζωή ἤμουν ἔτσι. Καὶ σὲ ὅλη μου τὴν ζωή ἤμουν ἀπέναντι.

Leave a Reply