Ἡ μοναδικὴ γεωμετρία τῆς Ἑλλάδος.

πόλεις που ισαπέχουν απ’ τους Δελφούς

Ἕνα θέμα ποὺ θέλω ἀπὸ καιρὸ νὰ παρουσιάσω, ἀλλὰ πάντα κάτι συμβαίνει καὶ τὸ ἀναβάλλω.  Ὑπάρχει ἕνα ἐκπληκτικὸ βιβλίο τοῦ Θεοφάνη Μανιᾶ ποὺ πιστεύω πὼς ἀξίζει τὸν κόπο νὰ τὸ ἀναζητήσετε. Δὲν  περιγράφει ἁπλῶς τὴν ἱερὰ γεωμετρία ἀλλὰ μὲ πάρα πολλοὺς χάρτες ἀναλύει τὶς ἀποστάσεις καὶ τὶς θέσεις ναῶν, πόλεων καὶ διαφόρων σημείων ποὺ χρήζουν προσοχῆς.

Πρὸς ὥρας σᾶς παρουσιάζω κάτι ἀντίστοιχο ἀπό τὸ ἱστολόγιον γεωμετρία καὶ γεωδαισία  καὶ θὰ ἐπανέλθω.

Φιλονόη.

Ένα από τα πράγματα που με εντυπωσίασαν ιδιαίτερα αλλά ακόμα δεν κατάφερα να βρω κάποια ικανοποιητική εξήγηση, είναι οι πάρα πολλές γεωμετρικές σχέσεις στις αποστάσεις πόλεων και ναών. Κάποιοι μιλάνε για προσπάθεια αναπαράστασης στην γη κάποιων αστερισμών του ουρανού, αλλά η εξήγηση αν και έχει αρκετά στοιχεία, όπως ο Αστερισμός της Παρθένου στην Αθήνα και τις γύρω πόλεις της, δεν εξηγεί όλα τα στοιχεία. Υπάρχουν στοιχεία για προσπάθεια αναπαράστασης όλου του ζωδιακού κύκλου στον Ελλαδικό χώρο και η χρήση των παραστάσεων στα νομίσματα των πόλεων αλλά και οι κατά τόπους λατρευόμενες θεότητες συνηγορούν σε αυτό το συμπέρασμα. Δείχνει να υπήρχε μια προσπάθεια αντανάκλασης της ουράνιας αρμονίας στην γη.

Ο Ίππαρχος αναφέρει ότι χρησιμοποιούσε γεωδαιτικές μεθόδους προσδιορισμού οποιουδήποτε σημείου πάνω στην γη, αλλά απ’ αυτό μέχρι να κατασκευαστούν ολόκληρες πόλεις βασισμένες σε αποστάσεις από κοινά σημεία αναφοράς είναι κάτι αρκετά διαφορετικό. Ακόμα κι αν ξεπεράσουμε τα εμπόδια τεχνικής φύσεως παραμένει το μεγάλο ερώτημα γιατί; Τι εξυπηρετούσαν (και ίσως ακόμη εξυπηρετούν) αυτές οι επιλεγμένες θέσεις; Η μαθηματικές σχέσεις και η αρμονία που τόσο συστηματικά επεδίωκαν πως λειτουργούσε;

Λαμβάνοντας υπ’ όψη την σταδιακή ολίσθηση του ζωδιακού κύκλου προσπαθούσαν μάλιστα να ανακατασκευάζουν τις πόλεις τους και τα ιερά τους στις νέες καταλληλότερες θέσεις. Έτσι βλέπουμε τις προηγούμενες δύο θεμελιώσεις του Παρθενώνα (όπως και άλλων ναών) να διαφέρουν τοπικά απ’ την τελευταία.

Επίσης βλέπουμε την χρήση του π=3.14 του χρυσού αριθμού φ=1.618 όπως και σαν μονάδα μέτρησης τοστάδιο = 184,454 μέτρα. Κάτι άλλο που παρατηρείται στις αποστάσεις πόλεων είναι αναλογίες αποστάσεων τύπου 1:1, 3:2, 4:3, 9:8, 256:243, 8:3, 4:1, 9:2

Δελφοί

Το μαντείο των Δελφών θεωρήθηκε ο ομφαλός του κόσμου. Ο συμβολισμός παραπέμπει στην ανθρώπινη γέννηση και φυσιολογία που η ζωή της μητέρας περνάει στο έμβρυο μέσω του ομφαλού αλλά και στο κέντρο βάρους του ανθρώπου που βρίσκεται συνήθως κοντά στον ομφαλό!

πόλεις που ισαπέχουν απ’ τους Δελφούς

Ίση απόσταση απ’ το μαντείο των Δελφών έχουν:

  • Αθήνα – Ολυμπία (660 στάδια)
  • Ελευσίνα – Ιωλκός (550 στάδια)
  • Μεγαλόπολη – Φιγάλεια (660 στάδια)
  • Ιδαίον άνδρο στην Κρήτη – Σμύρνη (2198 στάδια)
  • Πέλλα – Κέρκυρα, (1350 στάδια)
  • Κινύρα Θάσου – Καρδαμύλη Χίου (1700 στάδια)
  • Δωδώνη – Διόν (1010 στάδια, 187 χιλιόμετρα)

φωτογραφία ἀπό ἐδῶ

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply