Τὸ πλοῖο βουλιάζει καὶ οἱ ἀρουραῖοι τρέχουν νὰ γλυτώσουν!

Ξεκινᾶμε:-διαγραφή-παραίτησις κατ’ οὐσίαν- Κατσέλη.

-ἀνεξαρτοποίησις Μιλένας!!! (ποῦ ἦταν καλέ αὐτό τὸ καλόπαιδο; Καιρό εἴχαμε νὰ μάθουμε νέα της. Τώρα θυμήθηκε πώς διαφωνεῖ;  Χὰ χὰ χά… Καί νομίζει πώς ἔτσι γλυτώνει;)

-ἡ Βασούλα, (ἄλλη «πατριώτισσα» κι αὐτή!!!!!! Τὸν πατριωτισμό της τὸν εἶχε στὴν ἐφεδρεία…  Τώρα ὅμως τὸν ἀνέσυρε!!!) κουνιέται… Ἔως ποῦ θὰ φθάσῃ ὅμως τό κούνημα;

-χἌννα, Λο(μπ)βέρδος, Σκανδαλο(ίδης) ἐπίσης κάνουν «νερά»…

-ἡ Σακοράφα; Δὲν συζητᾶμε πλέον γιὰ ἐτούτην. Λάκισε πρὸ καιροῦ ὀδεύοντας γιὰ ἀσφαλέστερες παράγκες. (Ὄχι ποὺ δὲν φαινόταν…)

-Κουρουμπλής, μία ἀπὸ τὰ ἴδια κι αὐτός! Ἁπλῶς, μαζύ μὲ τὸν Δημαρᾶ, τὸν Οἰκονόμου, τὸν Παπαχρῆστο, τὸν Ῥομπόπουλο, τὸν Λιάνη, τὸν Φλωρίδη μᾶς ἐπιβεβαιώνουν πὼς τὰ σκουπίδια ὡς σκουπίδια συμπεριφέρονται. 

Εἶδαν δῆλα δή λίγο νωρίτερα τὴν ἐπερχομένη καταστροφή καὶ τσακίστηκαν νὰ τὴν κοπανήσουν. Τόσο πατριῶτες. 

Μὴν σᾶς περάσῃ ἀπὸ τὸ μυαλό πὼς ἔγιναν ἄνθρωποι. Ὄχι. Ἀντιθέτως. Τὰ ἴδια μυαλὰ κουβαλοῦσαν καὶ κουβαλοῦν. Ἁπλῶς ἢ ἔλαβαν νέες ἐντολές, γιὰ νέες δράσεις ἢ φοβήθηκαν.  Ἄνθρωποι ὅμως δὲν ἔγιναν. Οὔτε καὶ θὰ μπορέσουν ποτὲ νὰ γίνουν. 

Προσέξτε τους λίγο.. Εἶναι χειρότεροι ἀπὸ ἀρουραῖοι. 

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply