Παιδιὰ ποῦ γεννιοῦνται γηρασμένα…

Ἐὰν διαβάσετε στὸν Ἡσίοδο τὰ ὅσα γράφει γιὰ τὸ τελευταῖο γένος τῆς ἀνθρωπότητος, (δῆλα δή τό δικό μας)  θὰ μάθετε τὴν ἀναφορά του στὰ παιδιὰ ποὺ γεννιοῦνται γηρασμένα. 

Ἕνα κείμενον ποὺ κατ’  ἐμέ, εἶναι ἀκριβέστατον καὶ προφητικότατον γιὰ αὐτὰ ποὺ μέλλονται. Δῆλα δή, ἔνα κείμενον ποὺ καταγράφει τὰ ὅσα θὰ δοῦμε στὰ ἐπόμενα χρόνια καὶ κάποια ποὺ ἤδη ζοῦμε. 

Παιδιά που γεννιούνται γερασμένα

Μελίνα Τσέλιου

Ελπίδες για θεραπεία της γενετικής ασθένειας που προκαλεί πρόωρη γήρανση στον άνθρωπο δίνουν δοκιμές Βρετανών ερευνητών με ένα φάρμακο γνωστό ως αζωτο-ακετυλοκυστεϊνη. 

Πρόκειται για ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται σήμερα σε ασθενείς με δηλητηρίαση με υπερβολική δόση παρακεταμόλη. Η ασθένεια που στο εξωτερικό είναι γνωστή ως progeria συσσωρεύει τοξικά σκουπίδια παράγωγα του κυτταρικού μεταβολισμού. Με απλά λόγια ότι ζημιά θα γινόταν «φυσιολογικά» στον ανθρώπινο οργανισμό με την πάροδο του χρόνου, σε αυτή την περίπτωση γίνεται επί 8 κάθε χρόνο που περνά από τη γέννηση. 

Έτσι ένα παιδί στην ηλικία των 10 ετών μοιάζει αλλά και είναι βιολογικά περίπου στα 80. Είναι τόσο σπάνιο νόσημα που μόνο 78 παιδιά ζουν με αυτή την ασθένεια σε όλο τον κόσμο. 

Η συγκεκριμένη ασθένεια επιφέρει τέτοια ζημιά στη καρδιά αλλά και σε άλλα όργανα ώστε κανένα παιδί δεν ζει πάνω από 13 χρόνια. 

Αν οι δοκιμές με το συγκεκριμένο φάρμακο έχουν θετικά αποτελέσματα, τότε οι γιατροί θα έχουν βάλει πιθανόν κι ένα λιθαράκι στην αποκωδικοποίηση της γήρανσης. Λέτε και για τη θεραπεία της;

πηγὴ

Βέβαια κάτι τέτοιο δὲν εἶναι εὑρέως διαδεδομένον (ἀκόμη τοὐλάχιστον!). Καὶ δὲν γνωρίζω ἐὰν θὰ ἐξαπλωθῇ ὡς πάθησις. Αὐτὸ ποὺ γνωρίζω εἶναι τὰ «σημάδια» ποὺ ἤδη ὑπάρχουν καὶ εἶναι ἀναγνωρίσιμα. Ἐὰν λοιπὸν δοῦμε τὰ γεγονότα μὲ τὸ βλέμμα τοῦ Ἡσιόδου, τότε κάποιες ἀλλαγές, ποὺ θὰ ἐπιφέρουν καὶ τὴν «μεταπήδησι» μας στὸ ἐπόμενον γένος, τὸ γένος τὸ ἕκτο  τῶν  ἀνθρώπων. 

Ζεὺς δ’ ὀλέσει καὶ τοῦτο γένος μερόπων ἀνθρώπων,                                         180

εὖτ’ ἂν γεινόμενοι πολιοκρόταφοι τελέθωσι.

οὐδὲ πατὴρ παίδεσσιν ὁμοίϊος οὐδέ τι παῖδες,

οὐδὲ ξεῖνος ξεινοδόκῳ καὶ ἑταῖρος ἑταίρῳ,

οὐδὲ κασίγνητος φίλος ἔσσεται, ὡς τὸ πάρος περ.

αἶψα δὲ γηράσκοντας ἀτιμήσουσι τοκῆας·                                                             185

μέμψονται δ’ ἄρα τοὺς χαλεποῖς βάζοντε ἔπεσσι

σχέτλιοι οὐδὲ θεῶν ὄπιν εἰδότες· οὐδέ κεν οἵγε

γηράντεσσι τοκεῦσιν ἀπὸ θρεπτήρια δοῖεν

χειροδίκαι· ἕτερος δ’ ἑτέρου πόλιν ἐξαλαπάξει.

οὐδέ τις εὐόρκου χάρις ἔσσεται οὔτε δικαίου                                                        190

οὔτ’ ἀγαθοῦ, μᾶλλον δὲ κακῶν ῥεκτῆρα καὶ ὕϐριν

ἀνέρα τιμήσουσι· δίκη δ’  ἐν χερσί, καὶ αἰδὼς

οὐκ ἔσται· βλάψει δ’ ὁ κακὸς τὸν ἀρείονα φῶτα

μύθοισι σκολιοῖς ἐνέπων, ἐπὶ δ’  ὅρκον ὀμεῖται.

Ζῆλος δ’ ἀνθρώποισιν ὀϊζυροῖσιν ἅπασι                                                                 195

δυσκέλαδος κακόχαρτος ὁμαρτήσει, στυγερώπης.

Καὶ τότε δὴ πρὸς Ὄλυμπον ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείης,

λευκοῖσιν φάρεσσι καλυψαμένα χρόα καλὸν

ἀθανάτων μετὰ φῦλον ἴτον προλιπόντ’ ἀνθρώπους

Αἰδὼς καὶ Νέμεσις·  τὰ δὲ λείψεται ἄλγεα λυγρὰ                                                 200

θνητοῖσ’  ἀνθρώποισι· κακοῦ δ’ οὐκ ἔσσεται ἀλκή.

Ποὺ σημαίνει:

ἀλλὰ παρὰ ταῦτα καὶ εἰς αὐτοὺς θὰ ἀναμειχθοῦν τὰ καλὰ μὲ τὰ κακά. 

Ὁ Δίας δὲ θὰ καταστρέψῃ καὶ τοῦτο τὸ γένος τῶν φθαρτῶν ἀνθρώπων,

ἔως ὅτου ἀφοῦ γεννῶνται νὰ εἶναι μὲ λευκοὺς  κροτάφους,

οὔτε ὁ πατὴρ εἶναι ὅμοιος μὲ τὰ παιδιὰ, οὔτε τὰ παιδιὰ κατὰ τι, 

οὔτε ξένος θὰ εἶναι φίλος μὲ τὸν φιλοξενοῦντα καὶ ὁ σύντροφος εἰς τὸν σύντροφον, 

οὔτε ἀδελφὸς θὰ εἶναι ἀγαπητὸς εἰς τὸν ἀδελφόν, ὅπως προηγουμένως βεβαίως.

ταχέως δὲ θὰ περιφρονοῦν τοὺς γονεῖς ὅταν γηράσουν.

Θὰ ὑβρίζουν βεβαίως αὐτοὺς προσβάλλοντες μὲ λόγια σκληρά, οἱ δυστυχεῖς; 

χωρὶς νὰ ὑπολογίζουν τὴν τιμωρία τῶν θεῶν,

οὔτε αὐτοὶ θὰ ἀποδώσουν εἰς τοὺς γηρασμένους γονεῖς των τὰ ἔξοδα τῆς ἀνατροφῆς των. 

[θὰ ἐξαρτοῦν τὸ δίκαιον ἀπὸ τὴν δύναμίν των, ὁ ἕνας δὲ θὰ κυριεύσῃ τὴν πόλιν τοῦ ἄλλου]

οὔτε κάποια ἀμοιβὴ διὰ τὸν εὔορκον οὔτε διὰ τὸν δίκαιον θὰ ὐπάρξῃ, 

οὔτε διὰ τὸν ἀγαθόν, 

περισσότερον δὲ θὰ τιμοῦν τὸν ἄνδρα ποὺ πράττει ἐγκλήματα καὶ αὐθαιρεσίες.

τὸ δίκαιον εἰς τὴν δύναμιν θὰ εἶναι καὶ ὁ σεβασμὸς δὲν θὰ ὑπάρχῃ.

θὰ βλάπτῃ δὲ ὁ κακὸς τὸν καλλίτερον ἄνδρα λέγων λόγια ἀπατηλά, 

ἐπ’  αὐτοῦ δὲ θὰ ὀρκισθῇ μὲ ὅρκον.

Ὁ φθόνος δὲ ὅλους τοὺς ἀθλίους ἀνθρώπους, 

ὁ πικρόγλωσσος καὶ χαιρέκακος μὲ μισητὰ μάτια θὰ τοὺς παρακολουθῇ.

Καὶ τότε λοιπὸν πρὸς τὸν Ὄλυμπον ἀπὸ τὴν γῆν μὲ τοὺς εὐρεῖς δρόμους 

ἀφοῦ καλύψουν μὲ λευκὰ πέπλα τὸ ὠραῖον των πρόσωπον εἰς τὸ γένος τῶν ἀθανάτων

θὰ ἀνεβοῦν ἀφοῦ ἐγκαταλείψουν τοὺς ἀνθρωπους ἡ Αἰδώς καὶ ἡ Νέμεσις.

Εἰς τοὺς θνητοὺς δὲ ἀνθρώπους θὰ μείνουν θλίψεις φοβερές. 

Ἀπαλλαγὴ δὲ ἀπὸ τὴν συμφορὰν δὲν θὰ ὑπάρχῃ.

(ἀπόδοσις Π.Ε. Γιαννακοπούλου, ἐκδόσεις Τὸ Φιλολογικόν)

Κι ἐδῶ ἀρχίζουν οἱ δικές μου ἀπορίες καὶ τά ἐρωτήματα. Ἐάν ὁ Ἡσίοδος καλά τά ἔλεγε τότε, μή ῥωτῶντας φυσικὰ τὸν τρόπο ποὺ τὰ ἔμαθε καὶ παραμένοντας στὰ γραφόμενα, τότε τί μᾶς λέει ὁ ποιητής; Κι ἐάν ὁ ποιητής κάτι μᾶς λέει, τότε ἐμεῖς τί ῥόλο παίζουμε; Τί θά ζήσουμε; Πότε; Πῶς;

Τό μόνον σίγουρον, κατ’  ἐμέ πάντα, εἶναι πὼς στὶς ἡμέρες μας θὰ τὰ δοῦμε ὅλα. Κι αὐτὰ ποὺ φανταζόμαστε κι αὐτὰ ποὺ δὲν τολμοῦμε νὰ φανταστοῦμε.

Φιλονόη.

One thought on “Παιδιὰ ποῦ γεννιοῦνται γηρασμένα…

Leave a Reply