Ἐπικίνδυνη γιά τούς λαθρομετανάστες ἡ Ἑλλάδα(!)

Καλό εἶναι αὐτό, τώρα; Ῥητορικόν τό ἐρώτημα.

Ὡρισμένες χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως ἀπεφάσισαν νά μήν ἐπαναπροωθοῦν στήν χώρα μας – ὅπως τούς ὑπαγορεύει ἡ συνθήκη Δουβλῖνο ΙΙ – τούς λαθροεισβολεῖς διότι ἰσχυρίζονται ὅτι κινδυνεύουν(!) Ποιός κινδυνεύει καί ἀπό ποιόν, δέν ξέρω….

Ἐκεῖ, τούς χρειάζονται, ὡς φαίνεται καί θέλουν νά τούς κρατήσουν. Ἐλᾶτε νά πάρετε καί τούς ὑπολοίπους….

Μινώταυρος 

«Ἐπικίνδυνη γιά τούς μετανάστες ἡ Ἑλλάδα»

Τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών θα κινδύνευαν από επιστροφή τους στην Ελλάδα, σύμφωνα με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου υπέρ μεταναστών που προσέφυγαν, για να μην απελαθούν πάλι από τη Βρετανία και την Ιρλανδία στη χώρα μας.

Οι προσφυγές είχαν γίνει από έξι μετανάστες, έναν στη Βρετανία και πέντε στην Ιρλανδία, από το Αφγανιστάν, το Ιράν και την Αλγερία, οι οποίοι επρόκειτο να απέλθουν στην Ελλάδα, όπως προβλέπεται από το Δουβλίνο ΙΙ, που ορίζει ότι ο μετανάστης που θα εισέλθει παράνομα στη χώρα της ΕΕ, μπορεί να κάνει αίτηση για άσυλο μόνο στη χώρα εισόδου που θα την εξετάσει.

Το δικαστήριο όμως αποφάσισε, πως ένα πρόσωπο που ζητά άσυλο, “δεν πρέπει να μεταφερθεί σε χώρα μέλος όπου κινδυνεύει να υποστεί απάνθρωπη μεταχείριση” καθώς και ότι “οι Αρχές πρέπει να μην επιδεινώνουν την κατάσταση του μετανάστη, μέσα από αδικαιολόγητες καθυστερήσεις”.

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είχαν προσφύγει το ανώτατο βρετανικό και ιρλανδικό δικαστήριο, ζητώντας να διευκρινιστεί ο ευρωπαϊκός νόμος για το εν λόγω ζήτημα, έχοντας εκφράσει την ανησυχία τους λόγω της υπερφόρτωσης του ελληνικού συστήματος χορήγησης ασύλου και των επιπτώσεων στους αιτούντες.

Λόγω των συνθηκών διαβίωσης για τους αιτούντες άσυλο μετανάστες στην Ελλάδα, η Βρετανία, ηΙρλανδία, η Νορβηγία και η Ισλανδία δεν τους επαναπροωθούν στη χώρα μας.

πηγὴ

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Ἐπικίνδυνη γιά τούς λαθρομετανάστες ἡ Ἑλλάδα(!)

Leave a Reply