Μά γιατί φωνάζουν γιά τόν Καμμένο;

Τόσες φορές δέν μᾶς ἔσωσε ὁ Δημαρᾶς; Νά μήν μᾶς σώσῃ ἀκόμη μία; Τί, τώρα θά μᾶς πιάσουν οἱ τσιγκουνιές μας; Δὲν κάνει… Ἀφῆστε τὸ παλληκάρι νὰ μᾶς σώσῃ!!!

Ἀγαπητοί μου συμπολῖτες, ὅλα κι ὅλα!
Σᾶς παρακαλῶ πάρα πολὺ νὰ μὴ τὰ βάζετε μὲ τὸν Παναγιώτη!
Γιατί τοῦ θυμώνετε;
Δέν σᾶς εἶχε προειδοποιήσει;
Αὐτός δέν ἦταν πού ἰσχυρίσθη πώς περισσότερα κοινά ἔχει μέ τήν ἀριστερά παρά μέ κάποιους ἄλλους;
Τί θυμώνετε τώρα πού «ἐτσίμπησε» τόν καθαρόαιμο μΠΑτΣΟΚο Δημαρᾶ;
Γιατί σκούζετε πού ἐμάζευσε καί τόν Μαριᾶ;
Τί  στό καλό;
Τί περιμένατε;

Μαριᾶς Νότης! Μεγάλη (πρώην) μΠΑτΣΟΚικὴ μορφή! Κάτι ἀνάλογον μὲ τὸν Δημαρᾶ κι αὐτός! Τί μᾶς κάνει πάντως ἕνα μνημόνιον!

 Νά βγῇ ὁ Καμμένος ἐμπρός καί νά πῇ ξεκάθαρα πώς στρέφεται κατά τῶν Ἑλλήνων;
Μὰ θὰ τὸν μαδήσουν οἱ ἴδιοι οἱ χρηματοδότες του!

Σᾶς παρακαλῶ λοιπόν!
Ἐλπίδες πουλᾶ κι αὐτός, ὄπως κι ὅλοι!
Ἐλπίδες! Πολλές, ἄφθονες, ἀπέραντες ἐλπίδες, πάντα μὲ τὸ …ἀζημίωτον, βεβαίως-βεβαίως!

Εὐτυχῶς δῆλα δὴ ποὺ ἔχουμε καὶ τὶς ἐλπίδες, διότι κάποιοι δὲν θὰ εἶχαν λόγον ὑπάρξεως διαφορετικά.
Βέβαια τὴν Ἑλλάδα δὲν θὰ τὴν σώσουν… Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ἄλλο ζήτημα!
Πρὸς ὥρας εἴπαμε, καθόμαστε ἀναπαυτικά, χαλαρώνουμε καὶ …γελᾶμε!
Κι ὅταν ὅλοι αὐτοὶ οἱ πατριδοκάπηλοι εὕρουν ὅσα τοὺς ἀξίζουν, τότε μὴ σκιάζεσθε…
Τότε θὰ μιλήσουν οἱ ΠραγματικοὶἝλληνες, δίχως τζιριτζάτζουλες καὶ κορδελλίτσες.
Κι ὄχι μόνον θὰ μιλήσουν, ἀλλὰ θὰ φροντίσουν νὰ ξεκαθαρίσουν διὰ παντὸς τὸ τοπίον! Διότι πολλὰ μᾶς τὰ ἔκαναν οἱ ἡμί-….

Φιλονόη.

Υ.Γ.1. Μὴ μᾶς ξαφνιάσῃ διόλου ἐὰν ἡ ἐπομένη μεταγραφὴ τοῦ Πάνου εἶναι ὁ …Τσέ! Μὰ διόλου! Αὐτὲς οἱ ἐλπίδες καὶ νεκροὺς ἀνασταίνουν!

Υ.Γ.2. Γειά σου βρὲ Παναγιώτη! Προχώρα! Σὲ θέλει ὅλη ἡ χώρα!

Υ.Γ.3. Ἐλπίζω νὰ μὴ τὰ πίνετε καὶ παρέα… Κακὸ πρᾶγμα τὸ ποτό παρέα μὲ τὴν πολιτική! 

φωτογραφίες π δ κι δ

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *