Τί ψάχνουν οἱ Πακιστανοί στά σκουπίδια;

Τό παρακάτω τό βρῆκα σέ σελίδα κοινωνικῆς δικτυώσεως. Ἄς μήν ἐξετάσουμε ἄν ἀληθεύει ἤ ὄχι, διότι μπορεῖ νά συμβῇ. Εἶναι δυνατόν στίς ἡμέρες μας νά γίνῃ. Ἄλλωστε ὑπάρχουν ἐνδείξεις γι΄αὐτό.

Πάντως, ἐγώ, τούς λογαριασμούς καί γενικά τέτοιου εἴδους ἔγγραφα δέν τά πετῶ στήν ἀνακύκλωσι. Τούς καταστρέφω πρῶτα καί μετά …… στά σκουπίδια.

Μινώταυρος

 «Δέν πρόκειται βέβαια γιά καινούργιο κόλπο… Ἀπό παλιά, διάφορα κυκλώματα σέ συνεργασία μέ ἐπίορκους τραπεζικούς ὑπαλλήλους, ἔκλεβαν στοιχεῖα πολιτῶν καί τά χρησιμοποιοῦσαν γιά τήν έκδοσι δανείων καί πιστωτικῶν καρτῶν. Μήν μοῦ πεῖτε ὅτι δεν «χάσατε» ποτέ ἀπό τήν ἀλληλογραφία σας κάποιον λογαριασμό ΔΕΚΟ ἤ πιστωτικής;;;

Τώρα που δέν ἀνοίγουμε τίς πόρτες τῶν πολυκατοικιῶν στόν ὁποιονδήποτε κι ἔτσι δέν ἔχουν πρόσβασιν στήν ἀλληλογραφία μας, ἔχουν ξεκινήσει τό ψάξιμο στούς κάδους ἀπορριμμάτων! Καί ποιούς νομίζετε ὅτι χρησιμοποιοῦν γιά τήν «βρώμικη» δουλειά;;;» 

τό βρῆκα στό ΕΔΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply