Νέο κροῦσμα εἰσβολῆς καί κλοπῆς σέ ἀρχαιολογικό χῶρο

Νέο κροῦσμα εἰσβολῆς καί κλοπῆς σέ ἀρχαιολογικό χῶρο

Ὅλη ἡ Ἑλλάδα εἶναι ὑποθηκευμένη. Τό μόνο πρᾶγμα πού ἔχει ἀπομείνει σ΄αὐτόν τόν τόπο, εἶναι ἡ ἔνδοξη ἱστορία του (καί ‘κεῖνο πού ἔχουμε μέσ΄τήν καρδιά). Ἀκόμη κι αὐτά, ὅμως, προσπαθοῦν νά μᾶς τά πάρουν. Γιατί ἄραγε; 

Οἱ Ἕλληνες δέν ἔγιναν γνωστοί σέ ὁλόκληρη τήν ὑφήλιο γιά τίς κατακτήσεις ἤ τήν οἰκονομική τους δύναμι. Ἐπεβλήθησαν σέ ὁλόκληρο τόν, τότε, γνωστό κόσμο μέ τόν πολιτισμό τους. Τίς γνώσεις πού μετέδωσαν μέ εἰρηνικό τρόπο σέ ὁλη τήν ἀνθρωπότητα. Τίς ἐπιστῆμες, τίς τέχνες, τήν γλῶσσα. (τήν μήτρα ὅλων τῶν γλωσσῶν). 

Σέ κάθε γωνιά τῆς πατρίδος μας, ἀλλά καί στίς περιοχές τῆς γῆς πού ἔζησαν καί ἐταξίδευσαν Ἕλληνες ὑπάρχουν μαρτυρίες γιά τόν πολιτισμό πού ἐδημιούργησαν οἱ πρόγονοί μας. 

Οἱ πόλεις, τά κτίρια, τά γραπτά κείμενα…..Ὅλα ὅσα διεσώθησαν ἀπό τήν χριστιανική λαίλαπα, ὑπάρχουν καί θά πρέπῃ νά τά προσέχουμε ὡς «κόρην ὀφθαλμοῦ». Ἀντ΄ αὐτοῦ ἐπαναπαυόμεθα στίς δάφνες τῶν προγόνων μας καί στούς ἀγῶνες πού ἔδωσαν γιά νά μήν ἀφανισθῇ ὁ Ἑλληνισμός. 

Σήμερα, περισσότερο ἴσως ἀπό ποτέ, ὁ Ἑλληνισμός καί πάλι εὑρίσκεται στό στόχαστρο, ὄχι τῶν Περσῶν, τῶν Ῥωμαίων ἤ τῶν Ὀθωμανῶν, ἀλλά τῆς Νέας Τάξεως καί τῶν ὑποτελῶν της, πού εὑρίσκονται μέσα στήν χώρα. Τῶν δοσιλόγων πολιτικῶν πού προσπαθοῦν μέ νύχια καί μέ δόντια νά κρατηθοῦν στήν ἐξουσία (λέμε τώρα), γιά νά λυμαίνονται ὅτι ἔχει ἀπομείνει. 

Καί μετά τί; Μά δέν τούς ἐνδιαφέρει τό αὔριο τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῶν Ἑλλήνων. Μόνο τό δικό τους καί τῶν μεγάλων ἀφεντάδων. Ἐκεῖ εἶναι τό μέλλον τους. Ἤ τουλάχιστον ἔτσι νομίζουν. Δέν ξέρουν ὅτι εἶναι ἀναλώσιμοι. Δέν ξέρουν ὅτι οἱ ἔχοντες καί κατέχοντες πρῶτα τούς προδότες ἀφανίζουν.

Δέν ἐνδιαφέρει, λοιπόν, τήν ἐξουσία (ξαναλέμε τώρα) νά διαφυλλάξῃ τόν Ἑλληνικό πολιτισμό. Σκασίλα τους. Τά σώματα ἀσφαλείας προσέχουν τούς κηφῆνες, τούς ἐθνικούς μειοδότες. Ἀκούσατε ποτέ νά κλέψουν ἔστω «ἕνα πράσινο φύλλο» ἀπ΄ αὐτούς; 

Ἀργεῖ πολύ ὁ πάτος;

Μινώταυρος

ΔΕΝ ΒΑΖΟΥΝ ΜΥΑΛΟ… ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΝΕΟ ΚΡΟΥΣΜΑ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΛΟΠΗΣ ΣTΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΗΛΙΔΑ!

Νέο κρούσμα παραβίασης αρχαιολογικού χώρου, πριν από λίγες ημέρες, στην Ηλεία. Άγνωστοι κατάφεραν να κόψουν την περίφραξη στου αρχαιολογικού χώρου της Ήλιδας και να κλέψουν, ευτυχώς, μόνο εργαλεία. Τελικά δεν μπορούμε επ’ ουδενί να προφυλάξουμε τον πολιτισμό μας σε αυτό τον ευλογημένο τόπο.

Οι περικοπές και η έλλειψη προσωπικού δίνουν την ευκαιρία να διασυρόμαστε, είτε στο πανελλήνιο, είτε διεθνώς. Το νέο περιστατικό που έρχεται να ταράξει ακόμα περισσότερο τα νερά στον χώρο του πολιτισμού στην Ηλεία, συνέβη στις αρχές του μήνα στον αρχαιολογικό χώρο της Ήλιδας και δεν δόθηκε δημοσιότητα.

Άγνωστοι δράστες κατάφεραν να κόψουν το σύρμα της περίφραξης στην βόρεια πλευρά του αρχαιολογικού χώρου της Ήλιδας, να περάσουν στο εσωτερικό και να κλέψουν μόνο εργαλεία με τα οποία γίνεται η συντήρηση του χώρου, όπως αξίνες και φτυάρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr στον έλεγχο που έγινε σε όλο το χώρο δεν διαπιστώθηκε να λείπει κάποιο τμήμα από τα αρχαία κτίρια, αλλά ούτε ευτυχώς να έχει προκληθεί και κάποια ζημιά.

Να θυμίσουμε πως εργατικό προσωπικό από την Ήλιδα μετά την ληστεία στο παλαιό μουσείο της Ολυμπίας, μεταφέρθηκε εκεί για ενίσχυση της φύλαξης, αφήνοντας κενά στην Ήλιδα. Και για να αποφευχθούν τυχόν παρερμηνείες, το φυλακτικό προσωπικό στην Ήλιδα υπάρχει κανονικά, όμως η παρουσία των εργατών πρόσφερε ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια στο χώρο.

Μαζί με τη ληστεία στο παλαιό μουσείο της Ολυμπίας, έχουν καταγραφεί η αρπαγή κιονόκρανου, στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας, η εισβολή εκτός ωραρίου Αυστραλής τουρίστριας στον ίδιο χώρο ξημερώματα για να βγάλει φωτογραφίες, καθώς και πολλές περιπτώσεις λαθρανασκαφών σε διάφορες περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στην Ηλεία. Περιστατικά που καταδεικνύουν την αναγκαιότητα της αύξησης των μέτρων προστασίας στους χώρους πολιτισμού στο νομό, για να αποφευχθούν δυσάρεστες συνέπειες. (πηγή)

 

 

 

 

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply