Θέλουμε πράγματι νά γίνουμε Ἕλληνες;

Ἄς τὸ κάνουμε τότε σωστά!
Ὁλόσωστα!
Ὅπως δὲν τὸ ἔχουμε κάνει ποτὲ ἔως τώρα!

Πῶς γίνεται κάτι τέτοιο; 
Μὲ ἕναν καὶ μόνον τρόπο!

Μὲ τὴν καρδιὰ γεμάτη Ἑλλάδα!

Μὲ τὴν σκέψιν στὸν Ἄνθρωπο!
Μὲ  τὴν  Ἐλευθερία νὰ πλημμυρίζῃ τὸ εἶναι μας! 
Ὄχι μὲ τὴν ἀνάγκη γιὰ βόλεμα, μὲ τὸν «ὠχαδελφισμό» καὶ μὲ τὴν σιωπή.

Ἡ ἐλευθερία εἶναι κάτι ποὺ κερδίζεται βῆμα τῷ βῆμᾳ, σκέψιν τῇ σκέψει, ἡμέρα τῇ ἡμέρᾳ…
Θέλει ἀγῶνα, κόπο καὶ πόνο γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ξανὰ εὕροῦμε τοὺς ἑαυτούς μας…
Θέλει τίμημα ὑψηλό, ἀλλὰ δίδει καὶ μεγάλες ἀνταμοιβές… Τέτοιες ποὺ ὅμοιές τους δὲν ὑπάρχουν…
Ἀλλὰ καὶ τέτοιες ποὺ λίγοι μποροῦν νὰ τὶς ἀντιληφθοῦν.

Θέλει καρδιὰ γεμάτη Ἔρωτα ἡ πορεία πρὸς τὴν Ἐπαν-Ἑλλήνισίν μας…!!!
Κι αὐτὸ δὲν χαρίζεται…
Οὔτε κληροδοτεῖται ἀπὸ γονίδια..
Οὔτε μᾶς προκύπτει κατὰ λάθος…
Ἤ τὸ ἔχουμε, ἤ δὲν τὸ ἔχουμε…
Δὲν θὰ γίνουμε κάτι ποὺ δὲν εἴμαστε..
Οὔτε θὰ ἀλλάξουν οἱ γύρω μας…

Οὔτε θὰ πείσουμε κάποιον…

Μοναχικὴ πορεία…
Δύσβατος…
Κάποιες φορὲς κι ἀδύνατος…
Ἀλλὰ εἶναι ἐκεῖ καὶ μᾶς περιμένει…
Καὶ μόνον ἐὰν εἴμαστε ἕτοιμοι θὰ ἐπιτύχουμε νὰ εὕρουμε καὶ νὰ περπατήσουμε στὸν δρόμο! 

Φιλονόη.  

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

0 thoughts on “Θέλουμε πράγματι νά γίνουμε Ἕλληνες;

Leave a Reply