Ἠλεκτρική ἐνέργεια ἀπό τό σπανάκι

Τόν θυμόσαστε τόν Ποπάϋ πού ἔτρωγε τό σπανάκι καί ἀποκτοῦσε ὑπερφυσικές ἰκανότητες; Ὅπως ἀποδεικνύεται, ὅμως, τό σπανάκι δέν σοῦ φτάχνει μόνο «σιδερένια» γροθιά.

Τό παρακάτω ἄρθρο εἶναι ἀφιερωμένο σέ ὅλους τούς ἀνεγκεφάλους πού ἠγνόησαν τήν φύσι καί «φύτεψαν» γυαλί καί σίδερο στά κτήματά τους.

Ἀκόμα ἔχουμε νά δοῦμε πολλά καί νά μάθουμε πολλά. Νά δοῦμε πόσα κεφάλια θά κτυπήσουν στόν τοῖχο. Ἄς πρόσεχαν.

Μινώταυρος

Τό σπανάκι ἔχει τέτοιες ἰδιότητες πού μπορεῖ ἀπό τό νά δώσῃ ὑπερφυσική ἐνέργεια στόν Παπάϋ, μέχρι νά προσφέρῃ ἠλεκτρική ἐνέργεια! Σύμφωνα μέ ἔρευνες πού πραγματοποιήθηκαν σέ πανεπιστήμιο τοῦ Τενεσσί τῶν ΗΠΑ, μία πρωτεΐνη πού ὑπάρχει στό σπανάκι μπορεῖ νά δημιουργήσῃ ἡλιακή κυψέλη. Ἀπό παλαιότερα εἶναι γνωστό ὅτι τά φωτοσυνθετικά μόρια τῶν φυτῶν μποροῦν νά μετατρέψουν τήν ἡλιακή ἐνέργεια σέ ἠλεκτροχημική. Ἡ συγκεκριμένη ὅμως πρωτεΐνη, εἶναι πιό ἰσχυρή καί παράγει περισσότερο ἠλεκτρικό ῥεῦμα. Ἡ πρωτεΐνη αὐτή καταφέρνει νά μετατρέπῃ τό ἡλιακό φῶς σέ ἠλεκτρική ἐνέργεια μέ ἀπόδοσι σχεδόν 100%, ξεπερνώντας κατά πολύ τίς ἐπιδόσεις τῶν σημερινῶν ἡλιακῶν κυψελῶν. Ἀξίζει νά ἀναφέρουμε πώς ἐκτός ἀπό φθηνή λύσι, οἱ συγκεκριμένοι ἡλιακοί συλλέκτες θά ἔχουν μεγάλη διάρκεια ζωῇς. Σύμφωνα μέ ἐκτιμήσεις τῶν ἐπιστημόνων σέ τρία χρόνια θά εἶναι σέ θέσι νά παρουσιάσουν μία πλήρως λειτουργική νέα γενιά «φυτικῶν» ἡλιακῶν συλλεκτῶν. (πηγή)

Ἀπό τήν Ἑλένη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Ἠλεκτρική ἐνέργεια ἀπό τό σπανάκι

  1. Ὑπάρχει καὶ κάτι χειρότερον Μινώταυρε. Ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἐφύτευσαν γυαλὶ καὶ σίδηρον εἰς τὰ κτηματά των, δυστυχῶς, δυστυχέστατα, ψηφίζουν!!!….. Κατὰ τὰ ἄλλα συμφωνῶ καὶ ὑπερθεματίζω.

Leave a Reply